CDA

Raadslid Mark van Oostrum: “Het CDA vindt voorschoolse educatie erg belangrijk. Jonge kinderen worden in staat gesteld om met eventuele motorische, cognitieve of taalachterstand een goede start te maken later op de basisschool. Vanaf 2019 ontvangt Voorschoten voor het eerst geld voor voorschoolse educatie. Dit is het gevolg van herverdeling van het onderwijsmiddelen tussen grote steden en kleinere gemeenten. Met ingang van 2019 ontvangt voorschoten 150.000 euro per jaar.”

Lees verder na de advertentie:

- - - - - - - - - - - -

Voorschotense kerstkaarten nu verkrijgbaar, klik hier.....

- - - - - - - - - - - -

In het huidige plan van de gemeente komt één aanbieder van voorschoolse educatie in aanmerking voor subsidie. “Er is dus geen keuzemogelijkheid voor een vorm van voorschoolse educatie die volgens de ouders het best past bij hun kind. Het CDA echter wil dat scholen en ouders op basis van hun pedagogische visie zelf kunnen kiezen met welke aanbieder van Voorschoolse Educatie zij willen samenwerken. Als er meerdere aanbieders zijn, zal naar verwachting ook de kwaliteit van het onderwijs en voorschoolse educatie in Voorschoten in het algemeen toenemen. Dat vindt het CDA heel belangrijk.”

Samen met D'66 diende hetCDA een motie in om ouders en scholen binnen twee jaar die keuzemogelijkheden zelf te kunnen laten maken. Deze motie werd met brede steun in de raad aangenomen.


Download de gratis VoorschotenOnline APP

De VoorschotenOnline APP biedt veel handige informatie over Voorschoten. Zo vindt je er onder andere;

  • Het laatste nieuws uit Voorschoten
  • Weerbericht
  • Adressenboek met bedrijven
  • Uitagenda
  • Handige raadpleegfuncties
  • Acties en Aanbiedingen
  • En veel meer.....

De APP is een goede aanvulling op de websites Voorschoten Online en Voorschoten in Bedrijf. Samen met de websites en de APP bent u snel geïnformeerd over alles in en rondom Voorschoten.

Ben je ondernemer en je wil op de websites en in de APP opgenomen worden? Klik dan hier...

Download nu de APP en je bent vanaf nu volledig op de hoogte!

TE VINDEN BIJ BEDRIJVEN

VOORSCHOTEN ONLINE WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

Jouw bedrijf ook hier in beeld?