CDA

Rond het Pinksterweekend stormde het stevig. In Voorschoten waren veel afgebroken boomtakken maar met gelukkig geringe schade. Bij een storm in het voorjaar of zomer is er extra risico omdat bomen vol in het blad staan. Raadslid Cees Bremmer: “Op die momenten komt de vraag naar voren of we, gezien de bezuinigingen op de beheerkosten, veilig onder de bomen kunnen zijn. De gemeente heeft v.w.b. boomonderhoud een zorgplicht. Minder onderhoud kan leiden tot gevaarlijk situaties en toenemende schade aan de omgeving, zoals aan huizen, auto’s of infrastructuur.”

Verder vroeg Cees Bremmer naar omvang en ernst van de stormoverlast. Hij wilde o.a. weten welke inzet de opruimactie ervan de ambtelijke dienst had gekost.
Wethouder Lamers was blij met de vragen van het CDA. De voorjaarsstorm leidde gelukkig slechts tot slechts geringe schade. De extra inzet in tijdsbesteding voor de gemeente viel mee.

In haar antwoord aan Bremmer zei Lamers verder dat het de afgelopen jaren door de klimaatverandering frequenter stormt. In de zomerperiode zijn bomen wanneer deze vol in het blad zitten, dan extra kwetsbaar voor storm. Zo gaf in 2015 gaf een zware zomerstorm in Voorschoten veel schade aan bomen. De jaren erna bleef de schade beperkter.
Wanneer de tendens van meer voorjaars- of zomerstormen zich voortzet is het inderdaad te overwegen, het bestaande budget te verhogen.
Bremmer wees daar ook op dat de gemeentelijke jaarrekening 2018 een overschrijding aangeeft op de beheerkosten van het openbare groen. Cees Bremmer: “Alertheid is belangrijk. Bezuinigingen mogen niet leiden tot gevaarlijke situaties.

 

 

Voorschoten Online draait mede door veel dank aan onze donateurs en adverteerders.
Ook doneren of adverteren?