CDA

Raadslid Mark van Oostrum: “In 2017 heeft het CDA een motie ingediend die gericht was op de omzetting van rioolheffing van de bewoners naar eigenaren van huurwoningen. Dit zou leiden tot lagere lasten voor huurders in de sociale sector omdat zij zelf de rioolheffing niet meer hoeven te betalen en de extra kosten niet doorberekend kunnen worden naar huurders in de sociale sector. 

Lees verder na de advertentie:

- - - - - - - - - - - -

Voorschotense kerstkaarten nu verkrijgbaar, klik hier.....

- - - - - - - - - - - -

De uitvoering van de motie levert Voorschoten ook jaarlijks 121.000 euro op omdat kwijtschelding bij huurders niet meer door de gemeente gedragen hoeft te worden. De lasten worden eerlijker gespreid.” De uitvoering van de motie werd in de raadsvergadering van 13 juni wederom uitgesteld nadat het college heeft voorgesteld de motie niet uit te voeren.

Van Oostrum: “Met dit bedrag kun je een investering van zowat 4 miljoen euro (op jaarbasis 121.000 euro) mogelijk maken. Hiermee realiseer je een nieuwe bibliotheek, een nieuwe school (Fortgens) of nieuw multifunctioneel centrum. We wilden met dit geldvoorzieningen behouden, waarvoor de financiële basis in het herstelplan vanwege de financiële situatie was weggevallen. Het college echter heeft ervoor gekozen de omzetting uit te stellen. Omdat zij bang was voor negatieve effecten voor huurders. Inmiddels blijkt uit onderzoek dat die negatieve effecten er niet zijn. “

Het college wil eerst met de woningcoöperaties in overleg. De omzetting van de heffing wordt gekoppeld aan nieuwe prestatieafspraken met de corporaties. Echter uit de beantwoording van vragen van het CDA blijkt dat in 2018 slechts 6 sociale woningen zijn gebouwd en in 2019 nog geen enkele. Het CDA is hier zeer ongelukkig mee. Van Oostrum: “Al bij de begroting 2019 heeft het CDA een motie ingediend, die breed is aangenomen. Het roept het college op in 2019 ruimtelijke kaders uit te werken voor bouwlocaties die worden ontwikkeld.  Er is in 2019 echter nog geen enkel ruimtelijk kader vastgesteld. Het college heeft ook nog eens vertraging opgelopen in het maken met de afspraken met de woningcorporaties. Pas in het voorjaar van 2020 hoopt het college die te kunnen maken.

In de tussentijd is het college wel bezig geweest met het ondermijnen van de onderhandelingspositie van Voorschoten door de omzetting rioolheffing terug te draaien zonder daarvoor een tegenprestatie te vragen van de corporaties. De CDA-fractie is geschrokken van de houding van het college. Pas na aandringen van een groot deel van de raad wordt er weer een relatie gelegd tussen de mogelijke omzetting van de heffing en de prestatieafspraken.”


Download de gratis VoorschotenOnline APP

De VoorschotenOnline APP biedt veel handige informatie over Voorschoten. Zo vindt je er onder andere;

  • Het laatste nieuws uit Voorschoten
  • Weerbericht
  • Adressenboek met bedrijven
  • Uitagenda
  • Handige raadpleegfuncties
  • Acties en Aanbiedingen
  • En veel meer.....

De APP is een goede aanvulling op de websites Voorschoten Online en Voorschoten in Bedrijf. Samen met de websites en de APP bent u snel geïnformeerd over alles in en rondom Voorschoten.

Ben je ondernemer en je wil op de websites en in de APP opgenomen worden? Klik dan hier...

Download nu de APP en je bent vanaf nu volledig op de hoogte!

TE VINDEN BIJ BEDRIJVEN

VOORSCHOTEN ONLINE WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

Jouw bedrijf ook hier in beeld?