“In Voorschoten is een grote Britse gemeenschap en een flink deel ervan maakt zich zorgen om de Brexit”. Dat stelde Cees Bremmer onlangs namens de CDA-fractie in de recente gemeenteraadsvergadering. Hij pleitte ervoor dat de gemeente hen een luisterend oor biedt en waar mogelijk, voor zover op de weg van de gemeente, ondersteunt.

“Voorschoten kent - samen met Wassenaar- als gemeente percentueel de meeste Britse inwoners van Nederland. Dat hangt samen met de aanwezigheid van twee belangrijke netwerken in Voorschoten. Ten eerste is er The British School in the Netherlands (BSN.)     En bijna 40 jaar bestaat de anglicaanse St.James congregation voor Voorschoten en omstreken. Deze actieve kerkelijke gemeenschap houdt wekelijks vieringen.”

De Britse regering wil dat het Verenigd Koninkrijk (VK) het einde van deze maand -29 maart-  de EU verlaat. En dat brengt veel onzekerheid mee om te beginnen in het VK zelf. Maar die onzekerheid sijpelt ook door naar de Britse gemeenschap in Nederland, aldus Bremmer. “Er leven best wel allerlei vragen op het gebied van inburgering,verblijf, naturalisatie,fiscaliteit en toegang tot onderwijs en gezondheidszorg.” Hij ving die signalen op na het bijwonen van een zondagse viering in de St. James Church. Bremmer vindt het belangrijk dat de gemeente deze mensen de weg kan wijzen. Daarom stelde hij in de gemeenteraad o.a. de vraag: “Welke dienstverlening heeft het College de afgelopen periode georganiseerd om die zorgen te adresseren?” Daarbij deed hij o.a. de suggestie om de komende periode de Britse bijeenkomst een helpende hand te bieden door een bijeenkomst te organiseren dan wel met hen in gesprek te gaan.

In haar reactie,stak burgemeester Bouvy positief in op de vragen van Bremmer. Zij vond het minder nodig een aparte bijeenkomst te organiseren gegeven o.a. de duidelijke voorlichting op de Engelstalige website van de IND. Maar zij zei graag  bereid te zijn om op korte termijn informeel in gesprek te gaan met de Britse gemeenschap in de St. James Church, die bijeenkomt in de BSN, over de gesignaleerde zorgen en vragen. Verder gaf zij aan dat de gemeentelijke website in elk geval nog nadrukkelijker  zal vermelden waar paspoorthouders uit het Verenigd Koninkrijk zich moeten melden voor de meest actuele informatie. Tenslotte memoreerde zij dat het gemeentebestuur een belangrijk hulpmiddel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de zgn.Brexit-scan  gebruikt. Een instrument, waarmee allerlei vragen en mogelijke antwoorden i.v.m. de Brexit op rij gezet kan worden. Naar aanleiding van de CDA-vragen  is die scan  recentelijk nogmaals ambtelijk doorgelopen.