Politiek actief zijn in je eigen dorp vindt Mark van Oostrum een voorrecht. “Je wilt, als raadslid, Voorschoten,  samen met  andere partijen, mooier maken, ‘beter’ maken voor de inwoners, voor je kinderen die hier opgroeien. Diverse thema’s hebben mijn bijzondere belangstelling: gezonde financiën. We maken stappen in de goede richting, op weg naar herstel en op weg naar nieuw vertrouwen. Belangrijk thema is ook Burgerparticipatie.  Besluiten van het college en de raad moeten breed gedragen zijn, en in goede samenspraak met de inwoners tot stand komen. De overheid is er voor de burger, niet andersom. Ik vind het zeer belangrijk dat Voorschoten beschikt over moderne sportvoorzieningen en onderwijsaccommodaties. Zonder voorzieningen geen sport en geen onderwijs. Als raadslid zal ik me ervoor inzetten dat Voorschoten in dergelijke voorzieningen blijft investeren.” 

Mark van Oostrum is 48 jaar geleden geboren  in de Puccinidreef in Voorschoten. “Zwembad ‘t Wedde was er nog niet, ‘t gebied was nog groen en bestond uit weiland en volkstuintjes.  Ik zat op de Adegeestschool en daarna op ‘t Lucas College, in m’n eerste jaar zat dat nog in het Klooster Bijdorp.  In verband met mijn studie Psychologie heb ik in Leiden gewoond. In 2008 ben ik (zoals velen) teruggekeerd naar Voorschoten. Ik ben opgegroeid in de wijk Adegeest, nu woon ik met mijn gezin in de Nassauwijk. Voorschoten is ruim opgezet. Het is een fijn dorp om in te wonen.     Ik werk voor de gemeente Noordwijk waar ik op diverse domeinen actief ben. Namens de gemeente Noordwijk laat ik scholen en sportcomplexen bouwen, zeg maar het ruimtelijk domein. Daarnaast ben ik actief in het onderwijsdomein en soms ook in t sociaal domein. De combinatie van taken maakt het werk zeer interessant en uitdagend. Werken voor de overheid is fascinerend, de schakel zijn tussen burger, verenigingen en de politiek, dat maakt het een mooi vak.”

Sinds 2008 is Mark actief voor het CDA Voorschoten, eerst als burgerraadslid in de commissie Wonen, Ruimte en Groen (WRG). “In dit periode hebben we vooral veel bestemmingsplannen geactualiseerd en opnieuw vastgesteld. Dit was een mooie, leerzame periode. Sinds 2016 ben ik raadslid, en lid van de commissie Mens en Samenleving. In deze commissie wordt een divers pallet aan onderwerpen behandeld, onder meer sport, onderwijs en zorg. Samen met Andre in ‘t Veen van de VVD en Ans Schrijver van ONS Voorschoten werkten we een motie uit die leidde tot het nieuwe onderhoudsarme kunstgrasveld van V’97 en het nieuwe veld voor de handbalvereniging. Daarnaast heb ik me onder meer ingespannen om de financiële informatievoorziening aan de raad over grote projecten beter te regelen. Sinds kort ben ik voorzitter van de Planning en Control commissie. In deze commissie worden de financiële dossiers van Voorschoten in technische zin behandeld.”