CDA

Helga Dulfer: "Ik ben sinds begin jaren zeventig woonachtig in diverse wijken in Voorschoten, nu wonen wij met veel plezier in een aangepaste woning in Starrenburg 2.

In 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning ingevoerd als opvolger van de Wet voorzieningen gehandicapten. Omdat ik zelf rolstoelgebonden ben kreeg ik ook als privé persoon met deze wetten te maken. Ik weet maar al te goed hoe meedoen voor burgers met een beperking niet vanzelfsprekend is en hoe zeer voorzieningen op maat het verschil kunnen maken.

Als ervaringsdeskundige ben ik tot 2009 lid geweest van de Centrale Adviesraad Voorschoten.

In 2009 is mij gevraagd lid te worden van de CDA-fractie; na enige aarzeling omdat ik geen politieke ervaring had, heb ik mij vanaf het begin met hart en ziel ingezet om de voorzieningen voor hen die met een een chronische ziekte en/of beperkingen te maken hebben, te verbeteren. Het raadswerk is niet altijd even gemakkelijk, het vergt veel tijd en energie, maar de voldoening als je inzichtelijk hebt kunnen maken dat bepaalde zaken beter kunnen, is groot.

Landelijk werk ik in diverse overlegorganen die allen het doel hebben de kwaliteit van leven van mensen met een beperking te verbeteren. De vreugde die er, eerst in de Tweede Kamer en later in de Senaat ontstond na de daadwerkelijke ratificering van het VN Verdrag voor mensen met een beperking, herinner ik mij nog heel goed. Het was een emotioneel moment, een start om te komen tot een echt inclusieve samenleving. Dit gaat niet vanzelf, veel hangt af hoe gemeenten deze uitdaging oppakken en constante aandacht hiervoor door de gemeentelijke organisatie heen, is nodig.

-- Lees verder na de advertentie --

Nieuw op Voorschoten OnLine : Tickets - Acties & Aanbiedingen - Pareltjes - Columns

Ook het minimabeleid heeft mijn grote aandacht gehad. Heel blij ben ik met de Sociale Alliantie Voorschoten, een groep enthousiaste en volhardende vrijwilligers die zich tot het uiterste inspannen om ook bij het minimabeleid meer maatwerk te doen toepassen voor hen die het financieel niet gemakkelijk hebben. De sociale conferentie over dit onderwerp heeft er toe geleid dat de Stichting Leergeld extra middelen heeft ontvangen om met name kinderen te kunnen helpen.

Met grote waardering heb ik de afgelopen raadsperiode de vergaderingen van de Sociale Alliantie mogen bijwonen.

Graag zet ik mij, met uw steun,  na de gemeenteraadsverkiezingen weer in voor Voorschotenaren voor wie meedoen niet  vanzelfsprekend is, maar nu als als raadslid.”

Helga staat op de CDA lijst  op nummer 5

Nieuw op Voorschoten OnLine : Tickets - Acties & Aanbiedingen - Pareltjes - Columns