Cees Bremmer:  “De Krimkade fungeert  steeds meer als sluiproute voor het verkeer op de Leidse weg richting het centrum. In de spits slaat het verkeer bij de Zilverfabriek links af de Krimkade op. Door het ontbreken van een tweede ontsluitingsweg de kortste route naar de wijk Allemansgeest.

De rond  2015 aangebrachte drempels aan het begin en einde van de smalle Krimkade zijn inmiddels vrijwel  ‘gelijkvloers’ of plat gereden. En hebben zo hun drempel-functie  lang verloren.”

Meer effectieve drempels zijn dringend geboden, zo stellen de bewoners van de Krimwijk. Zichtbare 30 km verkeerstekens aanbrengen op  en/of langs de weg zal verder verkeers-vertragend helpen. De  vertegenwoordigers van de Belangen-vereniging wijzen verder  op enkele andere gevaarlijke situaties in de wijk.

Aandacht vraagt  onder meer de fietsroute van Krimwijk I naar Krimwijk II en omgekeerd. Deze door veel jeugd  en kinderen gebruikte route kruist de Krimkade bij de Marnixstraat via de brug over de Krim. Dat roept, volgens Esmee van Herk, door deze sluiproute gewoon om ongelukken.” Verkeer voor deze kruising moet snelheid gaan minderen, aldus de belangenvereniging. ‘Paddestoelhoofden’ aanbrengen voor de kruising, kan al helpen, evenals de drempel van het kruisingsoppervlak op  hoogte te brengen en houden.

Deze hartenkreet uitten bewoners van de Krimkade aan CDA- Raadsleden bij een recent werkbezoek, nadat zij hierover recent een brief stuurden aan College en Gemeenteraad. Cees Bremmer, Esmee van Herk en Rene Zoetemelk reageerden  op dit signaal van de Belangenvereniging Krimwijk.

Bij monde van Cees Bremmer zijn die zorgen inmiddels onlangs in het vragenuurtje van de gemeenteraad  nader verwoord. “Wethouder Binnendijk zegde daarop  direct toe deze handschoen op te pakken en  op korte termijn contact te zoeken met de genoemde Belangenvereniging en het gesprek over mogelijke oplossingen aan te gaan.”

Te lang wordt voorts al gewacht , zo is het brede  gevoelen in de wijk, op de realisering van een tweede ontsluitingsweg uit Krimwijk II. Dit ter ontlasting van het genoemde sluip-verkeer op de Krimkade.