CDA

Voorschoten - (persbericht) De komende jaren moet Voorschoten krachtig met andere gemeenten samenwerken voor een stevige impuls aan de doelstelling dat er in 2050 een regio is die energieneutraal is.

Lees verder na de advertentie:


Het CDA vindt het daarnaast belangrijk dat de gemeente Voorschoten zelf ook creatief op zoek gaat en blijft naar mogelijkheden om haar energieverbruik terug te dringen.
“Het nieuwe CDA-verkiezingsprogramma 2018-2022 spreekt hierover duidelijke taal”, aldus het gemeenteraadlid Cees Bremmer. “Het partijprogramma sluit zo op lokale wijze helder aan bij belangrijke internationale en nationale doelstellingen zoals een forse reductie van de CO2 uitstoot in 2050.”

Sinds begin 2016 werken in Holland Rijnland regionaal veertien gemeenten samen aan de energietransitie gericht op een energieneutraal Nederland. Daaronder zijn Voorschoten naast verder het Hoogheemraadschap van Rijnland, de Omgevingsdienst West-Holland en de Provincie Zuid-Holland. Voor Holland Rijnland geldt genoemde energietransitie als belangrijk speerpunt.

“De CDA-fractie juicht het toe dat de hiervoor genoemde partijen deze herfst zeer onlangs een Regionaal Energieakkoord ondertekenden in het kader van Holland Rijnland. Om de overstap van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen versneld tot stand te brengen, is die energietransitie hard nodig. Door een gezamenlijke regionale aanpak met onder anderen publieke en private partijen, worden projecten opgeschaald en innovaties sneller toegepast.”

Genoemde ontwikkelingen zijn niet vrijblijvend vindt Cees Bremmer. “Nederland wil in 2050 de CO2 uitstoot met 95% verminderen. En daarbij aansluiten bij het afgesproken Klimaatakkoord van Parijs uit december 2015. Dit vraagt ander gedrag, aanpassingen van de economie maar heeft bv. ook effecten op het landschap. En dat alles is niet snel geregeld. De urgentie is groot en vraagt van de gemeente Voorschoten een actieve houding en opstelling.”

---- Lees verder na deze advertentie ----

Voorschoten Online wordt beheerd, onderhouden en gemaakt door vrijwilligers. Ondanks dat is de website het grootste platform op internet binnen de gemeente Voorschoten. Dit allemaal door passie om jullie te informeren en de passie met alles wat met Voorschoten te maken heeft. Naast het laatste nieuws bieden wij ook reportages van evenementen en meer. Dag in Dag uit.

Word daarom donateur van Voorschoten Online, klik hier.... (Ideal)

----

Los van voorgaande vindt het CDA het niet minder belangrijk is dat burgers zelf initiatieven nemen om energie op te wekken of energie te besparen. Ook daarvoor moet ruimte zijn. “Barrières bij initiatieven van buurten,verenigingen, corporaties en bedrijven dienen zo snel en goed mogelijk te worden weggenomen. En uiteraard moet de gemeente zelf permanent actief zijn naar het vinden en benutten van mogelijkheden om haar energieverbruik terug te dringen. “Een belangrijke uitdaging en opgave voor het nieuwe jaar 2018 en de periode daarna,” aldus Cees Bremmer.

 

 

 

 

Download de gratis VoorschotenOnline APP

De VoorschotenOnline APP biedt veel handige informatie over Voorschoten. Zo vindt je er onder andere;

  • Het laatste nieuws uit Voorschoten
  • Weerbericht
  • Adressenboek met bedrijven
  • Uitagenda
  • Handige raadpleegfuncties
  • Acties en Aanbiedingen
  • En veel meer.....

De APP is een goede aanvulling op de websites Voorschoten Online en Voorschoten in Bedrijf. Samen met de websites en de APP bent u snel geïnformeerd over alles in en rondom Voorschoten.

Ben je ondernemer en je wil op de websites en in de APP opgenomen worden? Klik dan hier...

Download nu de APP en je bent vanaf nu volledig op de hoogte!

TE VINDEN BIJ BEDRIJVEN

Inschrijven nieuwsbrief

 
 

VOORSCHOTEN ONLINE WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

Jouw bedrijf ook hier in beeld?