CDA

Voorschoten - (persbericht) Afgelopen woensdag sprak Monique Lamers namens de Voorschotense gemeenteraad in bij de Provincie Zuid Holland. Hier pleitte ze namens de raad voor maatregelen tegen de geluidsoverlast van de A4.

Lees verder na de advertentie:

- - - - - - - - - - - -

Voorschotense kerstkaarten nu verkrijgbaar, klik hier.....

- - - - - - - - - - - -


Al jaren klagen veel inwoners van Voorschoten over geluidsoverlast van het autoverkeer van de A4 ter hoogte van de Vlietlanden. Raadslid CDA Esmee van Herk: “Sinds een aantal maanden is het zelfs nog erger geworden door de massale bomenkap die er heeft plaatsgevonden. Het geluid weerkaatst over het water van de Vlietlanden heen de woonwijken in. De verdwenen strook bomen langs de A4 fungeerde op natuurlijke wijze als een zicht- en geluidsbuffer tussen het snelwegverkeer en het natuur- en recreatiegebied Vlietland en Voorschoten. De extra geluidsoverlast wordt door de provincie goedgepraat met de motivatie dat ze streven naar snelwegpanorama’s. Daarnaast wijzen ze op rekenmodellen over geluidsbelasting. Het is voor de duizenden mensen die de overlast daadwerkelijk ervaren onbegrijpelijk dat verderop dezelfde A4 bij midden Delfland er alles aan gedaan is om het geluid van en het zicht op de snelweg weg te werken met kostbare constructies, en bij Voorschoten doodleuk het tegenovergestelde wordt gedaan. Voorschoten heeft het gevoel niet serieus genomen te worden, en dat terwijl er door de aanleg van de Rijnlandroute en extra rijstroken bij de A4 alleen maar meer verkeer en geluidsoverlast te verwachten is.”

“Omdat het blijkbaar niet meer lukt om in het verleden gemaakte afspraken over een geluidswal na te komen, onbegrijpelijk en vooral niet uit te leggen, vragen wij de provincie dan maar zelf een project Geluidsscherm A4 Voorschoten” op te zetten, aldus Sjoerd van den Dool raadslid VVD. “In de begroting van de provincie is een ruim budget voor nieuwe projecten opgenomen en er is dan ook alle reden het project geluidsscherm daarin op te nemen. Duizenden inwoners en gezinnen kunnen verlost worden van overlast, waarbij de provincie heeft laten zien dat voor andere grote projecten het verminderen van overlast een prioriteit is waar wel veel geld aan is besteed, dan kan dat ook voor Voorschoten. Over de precieze vorm, ligging en werking van de geluidsschermen is Voorschoten geen grondgebonden partij, maar wel degelijk partij in de overlast en doen daarom wij graag actief mee bijvoorbeeld in het aantonen van de overlast door bijvoorbeeld metingen en hoe dit zo effectief mogelijk bestreden kan worden.”

 


Download de gratis VoorschotenOnline APP

De VoorschotenOnline APP biedt veel handige informatie over Voorschoten. Zo vindt je er onder andere;

  • Het laatste nieuws uit Voorschoten
  • Weerbericht
  • Adressenboek met bedrijven
  • Uitagenda
  • Handige raadpleegfuncties
  • Acties en Aanbiedingen
  • En veel meer.....

De APP is een goede aanvulling op de websites Voorschoten Online en Voorschoten in Bedrijf. Samen met de websites en de APP bent u snel geïnformeerd over alles in en rondom Voorschoten.

Ben je ondernemer en je wil op de websites en in de APP opgenomen worden? Klik dan hier...

Download nu de APP en je bent vanaf nu volledig op de hoogte!

TE VINDEN BIJ BEDRIJVEN

Inschrijven Black Friday

 
 

VOORSCHOTEN ONLINE WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

Jouw bedrijf ook hier in beeld?