CDA

Voorschoten - (persbericht) Als reactie op de door van de Voorschotense raad vastgestelde begroting heeft de Provincie Zuid Holland het preventieve toezicht op de financiën van de gemeente weer omgezet in het normale toezicht achteraf.

René Zoetemelk: “De door de meerderheid van de raad aangenomen begroting heeft bij de provincie vertrouwen gewekt en heeft geleid tot het stopzetten van het financieel toezicht. De structurele inkomsten en uitgaven zijn weer in balans gebracht. Nu is het zaak om te werken aan een nog betere financieel situatie zodat we de komende vier jaar kunnen werken aan het behoud van belangrijke voorzieningen. Voor het CDA betekent dit dat als er meevallers zijn of uit onderzoeken blijkt dat het beheer van de gemeente goedkoper kan, dat geld gebruikt moet worden om het voorzieningen- niveau op peil te houden. We moeten daarbij er voor zorgen dat er niet meer geld wordt uitgeven dan er binnenkomt. Verder is het reserveren voor vervangingsinvesteringen een noodzaak. Voorschoten is een prachtig dorp om in te wonen, te werken en te recreëren. Daar moet voor betaald worden. Voorzieningen kosten geld. De inwoners van Voorschoten moeten er van uit kunnen gaan dat hun geld goed wordt ingezet om Voorschoten een mooie gemeente te laten blijven. Een gemeente waar het heerlijk toeven is. Wij gaan ons inzetten voor het behoud van het hersteld evenwicht tussen verantwoordelijk financieel beheer en de instandhouding van onze voorzieningen.”

-- Lees verder na de advertentie --

Fijn dat je tot hier bent gekomen met lezen, wij vragen jouw nog even dit te lezen, misschien kan jij ons helpen (klik)

 

VOORSCHOTEN KOOPT LOKAAL!
Maak kennis met 100+ bedrijven en verenigingen in de adressengids
Start hier.....

 


Koop lokaal bij de ondernemer van hier :