Voorschoten - (persbericht) Voorschoten mag en moet meer vaart zetten met het meedoen met de Fairtrade Gemeente campagne en zo met het verwerven van dit groene en duurzame etiket.
Dat betoogde René Zoetemelk tijdens de recente behandeling van de programmabegroting 2018-2021.


Namens de CDA-fractie had hij hierover een motie ingediend,die ook door meerdere andere fracties in de gemeenteraad, zoals die van Groen Links, PvdA, SP en D66 werd ondersteund. Een soort gelijke, breed ondersteunde en aangenomen motie had de CDA-fractie een jaar eerder ook al ingediend. Maar Zoetemelk was van opvatting dat het College hier nog te weinig vaart mee had gemaakt. Er waren in elk geval naar zijn mening nog niet voldoende zichtbare en voelbare resultaten van de College-inspanningen naar buiten gekomen. De CDA-fractie is van mening is dat de gemeente Voorschoten op dit terrein nog actiever kan zijn en dat stimulerende initiatieven van het College zeer gewenst zijn.

Hij riep het gemeentebestuur op binnen afzienbare tijd de gemeenteraad te berichten over het resultaat van zijn inspanningen op weg naar een fairtrade gemeente.
Wethouder Binnendijk zegde dit namens het College graag toe.

Fairtrade, ofwel eerlijke handel, betekent handel met producenten in ontwikkelingslanden in Afrika, Azië en Latijns-Amerika tegen eerlijke handelsvoorwaarden. Doel is dat de boeren en andere leveranciers in deze landen een redelijke beloning krijgen voor hun product. Fairtrade organisaties helpen die producenten hun producten te verkopen, zodat zij hun omzet en rendement kunnen verhogen.

In een Fairtrade Gemeente worden veel fair trade producten verkocht, gekocht en gebruikt door supermarkten, winkels, horeca, kerken, verenigingen, scholen, gemeente, bedrijven en consumenten. Het unieke element aan de campagne is dan ook dat iedere doelgroep in een gemeente hierbij wordt betrokken. Fairtrade Gemeente is een internationale campagne waar vele landen, steden en dorpen aan meedoen. In ruim 10 jaar tijd is het uitgegroeid tot een zeer succesvol burgerinitiatief, waardoor er nu bijna 2000 Fairtradegemeenten zijn in 28 landen. In Nederland hebben nu 81 gemeenten de titel behaald en zijn in nog ruim 60 gemeenten werkgroepen actief om zich hierbij aan te sluiten.

Hopelijk kan Voorschoten in 2018 wat het CDA en andere fracties betreft zich Fairtrade gemeente mogen noemen.