Voorschoten - De gemeenteraad van Voorschoten heeft € 50.000,- beschikbaar gesteld voor verbetering van de verkeersveiligheid in de Nassauwijk.  De wegwerkzaamheden zijn inmiddels, of eindelijk, in een afrondend stadium. Op een aantal locaties zijn drempels gelegd. Ook zijn nieuwe parkeerhavens aangelegd op de Juliana van Stolberglaan. De vaart is uit wijk, ook het CDA Voorschoten is hier blij mee.
CDA-raadslid Mark van Oostrum:  “In de Nassauwijk is de verkeersveiligheid in de wijk al langer onderwerp van discussie.  Inwoners van de wijk ervaren overlast en gevoelens van verkeersonveiligheid van te snel rijdende auto’s en de geluidshinder. Bewoners hebben zich naar aanleiding hiervan verenigd in een buurtcomité en zijn met het bestuur van Voorschoten in gesprek gegaan. Ook is er, in 2015, actie gevoerd tegen sluipverkeer. Het is goed de bewoners van de Nassauwijk bijeen zijn gekomen, actie hebben gevoerd en het gesprek met het college van B en W zijn aangegaan. Dit heeft ertoe geleid dat de gemeente in beweging is gekomen en in overleg met de bewoners maatregelen heeft getroffen.  De gemeente moet het steeds meer hebben van goed partnerschap met inwoners waarbij het draait om de vraag ‘wat hebt u van ons nodig’?  Helaas gaat dit nog niet altijd goed in Voorschoten maar in dit geval blijkt dat de wijk er verkeersveiliger op is geworden. Dat doet deugt en smaakt naar meer. De overheid moet leren luisteren naar haar inwoners en ontvankelijk zijn voor goede ideeën. Je moet het samen doen, elkaar echt als partners beschouwen om succesvol te kunnen zijn.”
 
Op diverse straten in de wijk, onder meer op de Nassaukade, de Louise de Colignylaan, de Juliana van Stolberglaan en de Prins Bernardlaan zijn nieuwe drempels gelegd en bestaande drempels verhoogd. Ook zijn nieuwe parkeerhavens aangelegd, aan het einde van de Juliana van Stolberglaan.  Van Oostrum: “op de wijk-app zijn flinke discussies gevoerd over nut en noodzaak van al die maatregelen. Het blijkt dat auto’s een stuk minder hard kunnen rijden nu er drempels liggen. De bewoners van de Nassauwijk, mag het buurtcomité dankbaar zijn voor de energie die zijn hierin hebben gestoken. Zonder hen zouden de maatregelen wellicht niet of in mindere mate zijn genomen, en zou de wijk minder verkeersveilig zijn dan nu.” Volgens Van Oostrum zal de overlast in de wijk niet helemaal verdwijnen. “Als we allemaal wat vaker de fiets pakken, dat dan de verkeersintensiteit in de wijk nog verder afnemen. En fietsen is nog gezond ook!”