CDA

Voorschoten - In de raadsvergadering van 28 september heeft het CDA er mee ingestemd om het beleidsplan Sociaal Domein 2018 – 2021 vrij te geven voor inspraak.  In het beleidsplan zijn een vijftal doelen opgenomen die ertoe moeten leiden dat in 2021 meer mensen gezond opgroeien, veilig zijn en zelfstandig kunnen blijven. Ondersteuning moet dichtbij huis plaatsvinden en Voorschotenaren die hulp nodig hebben ontvangen moeten de juiste hulp op tijd ontvangen, aldus de partij. 
CDA-raadslid Mark van Oostrum: “In zowel de commissie als in de raad is uitgebreid gesproken over dit plan. Een van de belangrijkste toezeggingen van het college aan het CDA is dat het VN-verdrag van de rechten van de mens met een beperking zal gaan worden gebruikt als een ‘paraplu’ of kapstok voor alle sociale beleidsterrein. Het wil nog niet vlotten met het beleid voor mensen met een beperking. Nog altijd is het openbaar vervoer in Nederland niet goed toegankelijk. Hetzelfde geldt voor sportaccommodaties, theaters, kantoren en restaurants. Dit kan beter. Het VN-verdrag geeft aan dat ook kinderen met een beperking recht hebben op passend onderwijs, dus met goede ondersteuning. Ook vinden mensen met een beperking minder snel een baan. Het is echt belangrijk dat iedereen kan meedoen. Dit is niet alleen goed voor onze economie, maar het draagt ook positief bij aan het welzijn en geluk van de mensen. De overheid moet daarom bouwen aan een inclusieve samenleving. Dat betekent dat je hier ook rekening mee houdt als je gebouwen, wegen, kantoren en scholen ontwerpt. Heel moeilijk is dat niet, en de maatschappelijke opbrengst is bovendien groot’.  Het CDA Voorschoten is daarom blij met de toezegging van het college dat dit VN-verdrag nu gebruikt zal worden als richtsnoer bij nieuw sociaal beleid en de uitvoering daarvan.”
 
Het beleidsplan Sociaal Domein is vrijgegeven voor inspraak. Burgers en (belangen)organisatie krijgen nu de mogelijkheid ook wat over het plan te zeggen. Het CDA ziet met belangstelling uit naar de reacties op het plan. Naar verwachting wordt het Sociaal Beleidsplan in het voorjaar van 2018 vastgesteld.
 

[Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door ondernemers in Voorschoten]
Lees verder na dit blok


Download de gratis VoorschotenOnline APP

De VoorschotenOnline APP biedt veel handige informatie over Voorschoten. Zo vindt je er onder andere;

  • Het laatste nieuws uit Voorschoten
  • Weerbericht
  • Adressenboek met bedrijven
  • Uitagenda
  • Handige raadpleegfuncties
  • Acties en Aanbiedingen
  • En veel meer.....

De APP is een goede aanvulling op de websites Voorschoten Online en Voorschoten in Bedrijf. Samen met de websites en de APP bent u snel geïnformeerd over alles in en rondom Voorschoten.

Ben je ondernemer en je wil op de websites en in de APP opgenomen worden? Klik dan hier...

Download nu de APP en je bent vanaf nu volledig op de hoogte!

TE VINDEN BIJ BEDRIJVEN

Wekelijks december-aanbiedingen uit Voorschoten per e-mail ontvangen?