Voorschoten - Het loket van de sociale dienst komt terug naar Voorschoten. De CDA fractie heeft diverse keren aangedrongen op de terugkeer van het loket en is daarom tevreden met de toezegging van de wethouder.

Het loket bevond zich in Voorburg en is nu in Leidschendam. Het CDA diende voor de terugkeer al in de raadsvergadering van 8 maart 2012 een motie in en bleef daarna aandringen op een eigen loket.

Helga Dulfer (CDA) ‘Het CDA in Voorschoten is blij met de mededeling van wethouder Mol dat medewerkers van de afd. Werk en Inkomen weer een paar uur per week in Voorschoten zullen zijn. In de praktijk bleek dat uitvoering in Leidschendam te veel afstand schept waardoor toegankelijkheid van voorzieningen onder druk komt. Uit de Sociale Conferentie van 20 september j.l., waar veel maatschappelijke partners en belangenbehartigers aanwezig waren, bleek dat er grote behoefte is aan inloopspreekuren hier in het dorp, waar Voorschotenaren met al hun vragen op het gebied van werk, wonen en zorg terecht kunnen.’