CDA

Voorschoten - In de raadsvergadering van 13 november heeft de CDA-fractie verschillende amendementen en moties ingediend om de positie van zorgvragers en hun mantelzorgers te versterken en de toegankelijkheid van zorg te verbeteren.

Raadslid Robert Prang: “Het CDA Voorschoten blijft zich inzetten voor continuïteit en goede toegankelijkheid van zorg, mantelzorgers en heldere communicatie naar de inwoners van Voorschoten. Zo staat nu de aandacht voor de positie van mantelzorgers beter verankerd in het Beleidsplan Transitie Sociaal Domein. Het college heeft een door het CDA ingediende motie overgenomen.”

Burgerraadslid Helga Dulfer: “Houders van een Persoonsgebonden Budget kunnen dankzij twee aangenomen amendementen van het CDA rekenen op een budget dat van voldoende omvang is om kwalitatief goede zorg in te kunnen kopen; bovendien wordt het budget opgehoogd met een bedrag waaruit budgethouders hun kosten kunnen betalen die verband houden met het werkgeverschap. "

Nu u tot hier bent gekomen:

Voorschoten Online wordt beheerd door vrijwilligers, dag in en dag uit. Dit allemaal met passie om jullie te informeren en de passie met alles wat met Voorschoten te maken heeft. Dit doen we via deze website en social media Facebook en Twitter en een beetje op Instagram.

De website wordt deels bekostigd door inkomsten uit advertenties en deels door nevenactiviteiten dat we voor bedrijven en instanties met ons kennis en kunde mogen doen.

Helaas is het grootste gedeelte van de nevenactiviteiten nog steeds door de coronacrisis komen te vervallen en daarmee de inkomsten ten behoeve van deze website.

Maar we willen wel graag met deze website doorgaan, u wilt dat toch ook?

Helpt u ons daarom een beetje?

Doneren kan op de volgende manieren:

Via ons rekeningnummer
NL50ABNA0538931272
t.n.v. VOLmedia V.O.F. o.v.v. donatie Voorschoten Online
Via een Tikkie
of doneer via Ideal (klik)

Alvast bedankt wanneer u een donatie doet.

Wil je adverteren? Kijk hier voor de mogelijkheden.....

Voorschoten Online, door en voor Voorschotenaren. Steun jij ons tijdens corona?Lees verder....