CDA

Voorschoten - (ingezonden) Afgelopen donderdag werd in de commissievergadering de wijziging van het bestemmingsplan Laan van Langenhorst 1 besproken.  Aanleiding voor de wijziging van het bestemmingsplan is het omzetten naar een bestemming  wonen van een bedrijfsruimte aan de Laan van Langenhorst 1. “Waardevol cultureel  erfgoed in Voorschoten, daar moeten we erg zuinig op zijn”.  Vindt CDAer Cees Bremmer.  “Dat geldt niet alleen het behoud ervan,maar zeker ook de zichtbaarheid”.

Lees verder....

Voorschoten - (ingezonden) Dat de nota Grondbeleid van de gemeente Voorschoten periodiek wordt herijkt en aangepast is positief. En dat deze nota duidelijke kaders wil stellen, zodat de gemeenteraad haar rol beter kan vervullen, is alleen maar toe te juichen, vindt het CDA. Dat geldt ook het formuleren van duidelijke uitgangspunten en het beschrijven van mogelijkheden van het grondbeleid.

Lees verder....

Voorschoten - (ingezonden) Een persbericht van de coalitiepartijen is de rest van de Voorschotense gemeenteraad in het verkeerde keelgat geschoten. Zondag claimden CDA, VVD en ONS in een persbericht dat het alleen aan hen te danken was dat de gemeenteraad zich unaniem uitsprak tegen een afvalbrengstation van Avalex in de Dobbewijk. De werkelijkheid is anders.

Lees verder....

Voorschoten - (ingezonden persbericht) “Terecht besteedt de nieuwe Verkeersvisie 2017 een aparte paragraaf aan de vergrijzing in onze samenleving, die ook Voorschoten niet voorbij gaat. In Voorschoten wonen bovengemiddeld veel ouderen. Dat vraagt volgens het College van B&W extra aandacht  voor de bereikbaarheid van voorzieningen voor senioren en ouderen binnen de gemeente Voorschoten”. Namens de CDA fractie stelde het raadslid Cees Bremmer het hiermee eens te zijn. Maar hij miste in de nieuwe verkeersnota extra aandacht voor het  thema senioren en verkeersveiligheid.

Lees verder....

Voorschoten - (ingezonden) In 2009 spraken Rijkswaterstaat, de provincie Zuid Holland en de BAM af een geluidswal aan te leggen langs de A4.  Deze wal is er nog steeds niet. De recente kaalslag langs de A4 is voor het CDA Voorschoten reden om weer te vragen om actie voor de beloofde geluidswal langs de A4. 

Lees verder....

Voorschoten - (ingezonden persbericht) Op 20 januari organiseerde het CDA een ‘Election Dinner’. Deze keer vond het plaats in Restaurant Allemansgeest en was het CDA Voorschoten min of meer gastheer. Naast lijsttrekker Sybrand Buma waren fractievoorzitter in de 1e kamer Eelco Brinkman, ondernemersvoorman Hans de Boer, burgemeester van Delft  Marja van Bijsterveldt en alle Zuid Hollandse kandidaten aanwezig.

Lees verder....

Voorschoten - (ingezonden) Op de agenda van de commissie Mens en Samenleving stond afgelopen donderdag de aanzet om te komen tot een nieuw beleidsplan Sociaal Domein. De CDA-fractie vindt het belangrijk dat ook in Voorschoten het in 2016 geratificeerde VN verdrag inzake de rechten voor mensen met een beperking of chronische ziekte, geïmplementeerd wordt.

Lees verder....

Voorschoten - (ingezonden persbericht) “Ga op zeer korte termijn en op grondige wijze  onderzoeken of de vestiging van  de door het College beoogde duurzaamheidscentrum op een  andere locatie dan de  thans voorziene locatie in de Dobbewijk mogelijk is “.  Cees Bremmer van het CDA kondigde aan  in de eerst komende gemeenteraadsvergadering met een motie te komen, die deze oproep aan het gemeentebestuur van Voorschoten bevat.

Lees verder....

Voorschoten - (ingezonden persbericht) “De trend moet gekeerd dat de verbindingen van het openbaar vervoer met Voorschoten verder verslechteren. De afgelopen jaren is Voorschoten  er qua positionering in  het openbaar vervoer  in een aantal opzichten  erop achter uitgegaan.  Als die trend doorzet, doet dat schade aan de bereikbaarheid van onze gemeente”.

Lees verder....

Voorschoten - Fractie en bestuursleden van het CDA Voorschoten hebben traditioneel met oudjaar oliebollen gebracht bij  belangrijke instellingen. Allereerst werd de brandweer bezocht. Bij de sporthal werd in de middag al zwaar vuurwerk afgeschoten maar volgens de Voorschotense brandweer is het na 1.00 in het Nieuwjaar het drukst met de hulpverlening.

Lees verder....

Download de gratis VoorschotenOnline APP

De VoorschotenOnline APP biedt veel handige informatie over Voorschoten. Zo vindt je er onder andere;

  • Het laatste nieuws uit Voorschoten
  • Weerbericht
  • Adressenboek met bedrijven
  • Uitagenda
  • Handige raadpleegfuncties
  • Acties en Aanbiedingen
  • En veel meer.....

De APP is een goede aanvulling op de websites Voorschoten Online en Voorschoten in Bedrijf. Samen met de websites en de APP bent u snel geïnformeerd over alles in en rondom Voorschoten.

Ben je ondernemer en je wil op de websites en in de APP opgenomen worden? Klik dan hier...

Download nu de APP en je bent vanaf nu volledig op de hoogte!

TE VINDEN BIJ BEDRIJVEN

Wekelijks december-aanbiedingen uit Voorschoten per e-mail ontvangen?

 
 

Aantal dagen nog te bestellen :

0

De Voorschoten 2020 kalender is nog tot en met 15 december 2019 te bestellen. Hierna stoppen we met het aannemen van bestellingen.

De kalender is niet verkrijgbaar in de winkel maar alleen online. Wilt u zo'n kalender van Voorschoten met het mooie jaartal 2020, ga dan naar www.voorschotenonline.nu/kalender.

De levertijd is momenteel 1 week.

DECEMBERAANBIEDING

Ga voor meer aanbiedingen naar : www.voorschotenonline.nu/aanbiedingen