CDA

Voorschoten - Afgelopen weekend bracht de CDA fractie een bezoek aan de buurt rond het voetbalveldje achter de sporthal. Jarenlang hebben buurtbewoners rond het veldje geklaagd over de overlast die jongeren daar veroorzaakten.

Lees verder...

Voorschoten - Terwijl in de Vlietwijk steeds meer zichtbaar wordt dat waterberging niet zomaar op orde is spraak de politiek over het rapport van de Rekenkamercommissie (RKC); “Onderhoud en vervanging rioleringen”

Lees verder...

Voorschoten - Bij veel bewoners van een deel van de mooi opgeknapte Vlietwijk  bestaat irritatie over ´de fietspadknip´ in de vroegere doorgaande route aan de Antonie van Leeuwen-hoekkade  en het daar nu  ingevoerde eenrichtingsverkeer. Bij de CDA-fractie zijn hierover meerdere signaleren binnen gekomen. Niet in het minst leven er vragen over de verkeersmaatregelen  in de omgeving van de Antonie van Leeuwen-hoekkade, Nicolaas Maeskade, Frans Halsplantsoen en zijstraten.

Lees verder...

Voorschoten - De dienstverlening van het uitvoerend bedrijf van de werkorganisatie van de gemeente Voorschoten en van de brandweer zijn van onschatbare waarde voor de inwoners van Voorschoten.  Van deze belangrijke organisaties wordt juist rond Oud en Nieuw extra veel gevraagd. Fractie- en bestuursleden van het CDA Voorschoten hebben traditiegetrouw oliebollen uitgedeeld bij het uitvoerend bedrijf en de brandweer. De oliebollen werden eerst uitgedeeld op de werkplaats van het uitvoerend bedrijf van de gemeente tijdens de koffiepauze.

Lees verder...

Voorschoten - (persbericht) Ieder jaar rond Kerst en oud en nieuw gaat het CDA Voorschoten langs bij hulpverleners, vrijwilligers en ouderen om ze een hart onder de riem te steken. Afgelopen zaterdag bezorgden CDA-ers kerststerren bij ouderen.

Lees verder...

Voorschoten - (persbericht) “Het wordt hoog tijd dat het College zijn eerdere toezegging nakomt dat de capaciteits-uitbreiding van de fietsenstalling bij NS Station Voorschoten zo spoedig mogelijk ter hand wordt genomen. De situatie daar is al geruime tijd onordelijk, onveilig en onverantwoord”. Dat betoogde Cees Bremmer in de recente gemeenteraadsvergadering in het vragenuur aan het begin van de vergadering.

Lees verder...

Voorschoten - (persbericht) Het CDA Voorschoten is blij met het besluit om € 40.000,- beschikbaar te stellen aan Leergeld Voorschoten. Helga Dulfer: ‘Het CDA vindt het belangrijk dat iedereen in Voorschoten kan meedoen in de samenleving, dat geldt met name voor jonge kinderen.

Lees verder...