CDA

Dinsdag 20 februari om 20:00 gaan lijsttrekker René Zoetemelk en raadsleden Cees Bremmer en Mark van Oostrum in gesprek met Voorschotenaren over de bestuurlijke toekomst van Voorschoten tijdens een live video sessie op de Facebook pagina van CDA Voorschoten. René Zoetemelk: ‘De vraag over bestuurlijke toekomst leeft in Voorschoten.

Lees verder....

Het Oranjefonds organiseert 9 en 10 maart 2018, samen met duizenden organisaties de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Ook in Voorschoten zijn er meerdere acties waarvoor vrijwilligers hard nodig zijn. De ontdektuin bij de bibliotheek gezelliger maken, high tea en optreden geven bij Florence Adegeest, De natuurspeeltuin klaar maken voor de lente, klussen bij de kinderboerderij, de tuin van Stichting Voorschot lente klaar maken, dat is een greep uit de activiteiten waarvoor vrijwilligers gezocht worden. Het CDA Voorschoten heeft zich inmiddels aangemeld voor meerdere activiteiten.

Lees verder....

Voorschoten - Onlangs is de historische grenspaal uit 1802, die de oude grens tussen Wassenaar en Voorschoten in de berm van de Westelijke Ventweg van de A44 markeerde, tijdelijk verplaatst. De reden is de aanleg van de Rijnlandroute. Nu staat de grenspaal op een plek langs het fietspad tussen Wassenaar en Leiden. Het is de bedoeling dat deze na realisatie van de Rijnlandroute ongeveer wordt teruggeplaatst op de oude plek.

Lees verder....

Voorschoten - René Zoetemelk:  ”De gemeenteraad heeft bij de begrotingsbehandeling van 2018, eind 2017, moeilijke beslissingen moeten nemen om tot een structureel sluitende begroting te komen.  Om onder het preventief toezicht van de provincie uit te komen konden er in de begroting geen wijzigingen worden  aangebracht omdat dit zou betekenen dat Voorschoten de regie op de toekomst zou verliezen en de Provincie zelf zou ingrijpen. Pijnlijke bezuinigingen op voor Voorschoten belangrijke voorzieningen zijn hiervan het gevolg, waarbij het stopzetten van de subsidie op het zwembad het meest in het oog springt. Binnen de door het college gepresenteerde begroting zijn we op zoek gegaan naar ‘nieuw geld’, om daarmee de vervelende bezuinigingen op onze voorzieningen om te keren of te verminderen.”

Lees verder....

Voorschotren - Mark van Oostrum: Onder leiding van de Pvda (staatssecretaris Martin Van Rijn) heeft een grote bezuinigingsoperatie op zorg plaatsgevonden, de zogenaamde kanteling of decentralisatie in het sociaal domein. Dat leidde niet alleen tot een aanhoudende, nog immer voortdurende administratieve chaos op het gebied van declareren, maar helaas ook tot forse bezuinigingen op verzorgingstehuizen.

Lees verder....

Voorschoten - “Wijkambassadeurs  opleiden en aanstellen als instrument voor versnelling van het wijkgericht verduurzamen van woningen. En woningeigenaren in dat kader actief benaderen.

Die bij motie vervatte oproep van CDA en Groen Links aan College en Raad van Voorschoten bevatte een pleidooi om te onderzoeken hoe wijkambassadeurs een actieve en intermediaire rol kunnen spelen bij wijkgerichte verduurzaming. De oproep kreeg unanieme ondersteuning van de andere fracties in de gemeenteraad.

Lees verder....

Voorschoten - René Zoetemelk: “De titel van het verkiezingsprogramma van het CDA verwijst naar het rijke verleden van Voorschoten en naar de toekomst. Niets is permanenter dan verandering. We moeten beter worden, meer samenwerken met de buurgemeenten en er voor zorgen dat we de wettelijke taken als gemeente goed uitvoeren. Daarnaast zijn we dienstverlener naar inwoners en ondernemers.

Lees verder....

Download de gratis VoorschotenOnline APP

De VoorschotenOnline APP biedt veel handige informatie over Voorschoten. Zo vindt je er onder andere;

  • Het laatste nieuws uit Voorschoten
  • Weerbericht
  • Adressenboek met bedrijven
  • Uitagenda
  • Handige raadpleegfuncties
  • Acties en Aanbiedingen
  • En veel meer.....

De APP is een goede aanvulling op de websites Voorschoten Online en Voorschoten in Bedrijf. Samen met de websites en de APP bent u snel geïnformeerd over alles in en rondom Voorschoten.

Ben je ondernemer en je wil op de websites en in de APP opgenomen worden? Klik dan hier...

Download nu de APP en je bent vanaf nu volledig op de hoogte!

TE VINDEN BIJ BEDRIJVEN

VOORSCHOTEN ONLINE WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

Jouw bedrijf ook hier in beeld?