CDA

Voorschoten – Is de huishoudelijke hulp in Voorschoten goed geregeld? Het CDA is daar niet van overtuigd en heeft het onderwerp in de Commissie Mens en Samenleving aan de orde gesteld. ‘Wij twijfelen of het beloofde maatwerk wel geleverd wordt’, zegt Helga Dulfer van het CDA in een persbericht.

Lees verder...

Voorschoten - De CDA-fractie is een warm voorstander van het verder vergroenen van Voorschoten op de weg naar een afvalloze samenleving. Een innoverend gemeentelijk afvalbeleid kan daarbij een belangrijk instrument zijn, aldus de partij in een persbericht.

Lees verder...

Voorschoten - Tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering voor het zomerreces is de Kadernota 2017-2010 besproken. In een persbericht zegt CDA fractievoorzitter René Zoetemelk: “We hebben duidelijk richtlijnen meegegeven aan het college voor het opstellen van de begroting van 2017 en jaren daarna. Een solide financieel beleid is namelijk een speerpunt van de coalitie van VVD, ONS en het CDA. Daar maken we ons hard voor!"

Lees verder...

Voorschoten - Onlangs besloot het college de openingstijden van het gemeentelijk loket te verruimen. Bovendien moet voor bepaalde diensten zoals een paspoort, voortaan een afspraak worden gemaakt. Het doel hiervan was de gemeentelijke dienstverlening te verbeteren. Op papier een prima initiatief maar het blijkt in de praktijk minder goed uit te pakken, aldus het CDA in een persbericht.

Lees verder...

Voorschoten - In een persbericht laat de CDA-fractie weten met gemengde gevoelens terug te kijken op de vergadering van de commissie Mens en Samenleving van 14 april jl.. Onderwerp was het ‘afweegkader’ voor sport, op basis waarvan besluiten kunnen worden genomen over vervanging en vernieuwing van sportvoorzieningen in ons dorp.

Lees verder...

Voorschoten - Komende donderdagavond 3 maart wordt het voorstel over de aanpassing van de Algemene Politieverordening besproken. Met name het voorstel om feesten en partijen in clubgebouwen van verenigingen te beperken levert nogal wat commotie op. Het CDA denkt dat dit besluit de genadeklap voor de kas van verenigingen kan zijn.

Lees verder...

Voorschoten Online, door en voor Voorschotenaren. Steun jij ons tijdens corona?Lees verder....