CDA

Voorschoten - (ingezonden persbericht) Op 20 januari organiseerde het CDA een ‘Election Dinner’. Deze keer vond het plaats in Restaurant Allemansgeest en was het CDA Voorschoten min of meer gastheer. Naast lijsttrekker Sybrand Buma waren fractievoorzitter in de 1e kamer Eelco Brinkman, ondernemersvoorman Hans de Boer, burgemeester van Delft  Marja van Bijsterveldt en alle Zuid Hollandse kandidaten aanwezig.

Lees verder...

Voorschoten - (ingezonden) Op de agenda van de commissie Mens en Samenleving stond afgelopen donderdag de aanzet om te komen tot een nieuw beleidsplan Sociaal Domein. De CDA-fractie vindt het belangrijk dat ook in Voorschoten het in 2016 geratificeerde VN verdrag inzake de rechten voor mensen met een beperking of chronische ziekte, geïmplementeerd wordt.

Lees verder...

Voorschoten - (ingezonden persbericht) “Ga op zeer korte termijn en op grondige wijze  onderzoeken of de vestiging van  de door het College beoogde duurzaamheidscentrum op een  andere locatie dan de  thans voorziene locatie in de Dobbewijk mogelijk is “.  Cees Bremmer van het CDA kondigde aan  in de eerst komende gemeenteraadsvergadering met een motie te komen, die deze oproep aan het gemeentebestuur van Voorschoten bevat.

Lees verder...

Voorschoten - (ingezonden persbericht) “De trend moet gekeerd dat de verbindingen van het openbaar vervoer met Voorschoten verder verslechteren. De afgelopen jaren is Voorschoten  er qua positionering in  het openbaar vervoer  in een aantal opzichten  erop achter uitgegaan.  Als die trend doorzet, doet dat schade aan de bereikbaarheid van onze gemeente”.

Lees verder...

Voorschoten - Fractie en bestuursleden van het CDA Voorschoten hebben traditioneel met oudjaar oliebollen gebracht bij  belangrijke instellingen. Allereerst werd de brandweer bezocht. Bij de sporthal werd in de middag al zwaar vuurwerk afgeschoten maar volgens de Voorschotense brandweer is het na 1.00 in het Nieuwjaar het drukst met de hulpverlening.

Lees verder...

Voorschoten - (ingezonden persbericht CDA) In de commissie Mens en Samenleving van 24 november jl. is  de ‘ Agenda 2020’ van de RDOG Hollands Midden’ besproken en unaniem geaccordeerd.  Onderdeel van de RDOG is de GGD, deze dienst is onder meer verantwoordelijk voor de Volksgezondheid in onze regio.

Lees verder...

Voorschoten - (ingezonden persbericht) De gemeenteraad heeft donderdagavond een besluit genomen over nieuwe huisvesting voor de bibliotheek en het cultureel centrum.  Het nieuwe onderkomen wordt in het centrum van Voorschoten gerealiseerd als er een projectontwikkelaar is die dat wil ontwikkelen. Het CDA is blij met de plannen maar dringt aan op zorgvuldigheid bij de uitvoering.

Lees verder...

Voorschoten - Voorschoten is op de goede weg wat betreft huishoudelijke hulp maar moeten wel verbeteringen aangebracht worden. Dat blijkt uit een onlangs gehouden onderzoek. Een motie van onder andere CDA over de verbeteringen is afgelopen donderdag in de raad aangenomen. Dat meldt de partij in een persbericht.

Lees verder...

Voorschoten Online, door en voor Voorschotenaren. Steun jij ons tijdens corona?Lees verder....