CDA

In de commissie Burger en Bestuur van 23 januari jl. is een financiële rapportage van Deloitte en Touche besproken. Uit dit rapport blijkt dat de financiële positie van de gemeente Voorschoten de aflopen periode vooruit is gegaan en niet afwijkt van gemeenten met een gelijke omvang. CDA raadslid Mark van Oostrum: ‘Onder leiding van de CDA-wethouders Beimers en Binnendijk zijn in de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet om Voorschoten er in financiële zin weer bovenop te krijgen.

Lees verder...

De gemeenteraad sprak dezer dagen uitvoerig over de plannen tot  de bouw  van ca 130 woningen op het  huidige terrein van  het Intratuin-complex  aan de Leidseweg Noord. Intensieve gesprekken over deze plannen leidden onlangs tot  overeenstemming met ontwikkelaar Synchroon. De plannen behelzen een herontwikkeling van het Intratuin-terrein, met tevens de mogelijkheid voor de aanleg van een nieuwe 50 km weg. Op deze wijze wordt  qua verkeer zo ook het noordelijk gedeelte van de huidige Leidseweg Noord ontlast.

Lees verder...

CDA Fractievoorzitter René Zoetemelk:  De persberichten vliegen om je oren. Positieve berichten van het college en coalitie. Kritische berichten vanuit de oppositie.  Maar de waarheid ligt dit keer echt in het midden. Er is in de vorige raadsperiode een goed fundament gelegd voor een gedegen nieuw financieel beleid in Voorschoten. Dat was nodig om Voorschoten weer bestuurskrachtig te maken.

Lees verder...

“De overheid raakt steeds verder uit het zicht van burgers. Vaak zie je dat enkele gemeenten samen een organisatie opzetten die het werk uitvoeren Of dat  dienstverlening wordt overgeheveld naar particuliere instanties. Decentralisatie, de overheveling van taken van het rijk naar lagere overheden,zoals gemeenten zou de afstand tussen burger en overheid moeten verkleinen.

Lees verder...

Voorschoten Online draait mede door veel dank aan onze donateurs en adverteerders.
Ook doneren of adverteren?