CDA

Het CDA steunt voluit het doel van beperken van wateroverlast, besparen van kostbaar en schaarser wordend drinkwater en het tegengaan van hittestress. Tegelijkertijd verwoordde raadslid van het CDA Bremmer de vrees dat de voorgestelde regelgeving in het raadsvoorstel op meerdere punten nog onvoldoende goed doordacht lijkt. “Voor een breed draagvlak voor de nieuwe en zo ingrijpende Verordening afvoer hemel- en grondwater is meer tijd nodig om een preciezer inzicht te krijgen in de diverse effecten ervan voor onder meer huiseigenaren”. Het CDA vreest het verplichtende karakter ervan, mogelijke bureaucratische rompslomp, financiële implicaties en aspecten als uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid en participatie en communicatie. Diverse fracties sloten zich bij hem aan.

Lees verder...

Traditioneel is het CDA een dag voor Vaderdag in het dorpscentrum en bij winkelcentrum Noord Hofland om een ludiek geschenk voor en aan vaders uit te delen. Fractievoorzitter René Zoetemelk; “Deze terugkerende Vaderdagactie had dit jaar extra betekenis: We gaan weer naar buiten met elkaar.  We hebben gekozen voor de CDA frisbee. Een gooischijf waarmee je met elkaar kan bewegen op meer dan anderhalve meter afstand.”

Lees verder...

Tijdens de laatste raadsvergadering is het jaar 2019 financieel afgesloten met een jaarrekening. René Zoetemelk: “Direct valt het hoge positieve saldo op. En als je daar dan achter kijkt dan zie je een lijst van bijna 40 zaken die in 2019 niet zijn uitgevoerd. In die lijst staan ook wettelijke taken zoals afvalbeleid, op orde brengen van riolen, jeugdzorg en zaken zoals participatie uit de ambitie van dit college.” Het verdedigt zich door te zeggen dat de Werkorganisatie Duivenvoorde capaciteitsproblemen heeft.

Lees verder...

Het is van groot belang dat de gemeenteraad het College de nodige ruimte geeft voor het zetten van betekenisvolle stappen in het complexe dossier van de herontwikkeling van het monumentale landgoed en klooster Huize Bijdorp. Met uiteraard een open oog voor belangrijke waarden als cultuur,natuur, biotoop en zingeving”. Aldus Cees Bremmer, namens de CDA-fractie, in een recente vergadering van de raadscommissie wonen,ruimte, groen (WRG).

Lees verder...

Traditioneel is het CDA een dag voor Moederdag in het dorpscentrum om rozen uit te delen. Het mooie gebaar is ieder jaar een succes. De honderden witte rozen werden vorig jaar binnen een mum van tijd uitgedeeld. Door de coronamaatregelen kan het dit jaar niet plaatsvinden.  Dan nu maar een keer symbolisch.

Lees verder...

“Waarom geen haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar het ondergronds verkabelen of verplaatsen van delen van het hoogspanningstracé bij woonwijk Het Wedde?” Dat  vroeg Cees Bremmer namens  de CDA-fractie in een bijeenkomst van de commissie wonen,ruimte,groen (WRG)  van de gemeenteraad.

Lees verder...

In 2018 trad het ‘duurzaam vooruitstrevende’ college van VVD, D66 en Groen Links aan. De coalitie legde zichzelf hoge duurzaamheidsambities op. Al in 2030 moet Voorschoten energieneutraal zijn, maar liefst 20 jaar eerder dan andere gemeenten in de regio. Duurzame ambities koesteren is natuurlijk zeer prijzenswaardig, mits deze realistisch zijn, zegt CDA-raadslid Mark van Oostrum’.

Lees verder...

In de commissie Mens en Samenleving is het Integrale Huisvestingplan (IHP) Onderwijs besproken. Op grond van dit plan krijgen de Fortgensschool, de Emmausschool en de Nutsschool in de komende jaren nieuwe schoolgebouwen. CDA raadslid Mark van Oostrum: “Het CDA is tevreden met het nieuwe onderwijshuisvestingsplan. Zowel de Fortgensschool, de Nutsschool als de Emmausschool krijgen nieuwe, duurzame gebouwen.

Lees verder...