CDA

“ Is de nu voorgestelde vervanging van de Valkewegbruggen wel echt noodzakelijk?” Die vraag stelde Cees Bremmer namens de CDA-fractie dezer dagen in de raadscommissie wonen, ruimte,groen (WRG). Over de thans door het College voorgestelde vervanging, wordt al jaren gesproken. De vertraging in dit dossier heeft inmiddels een duur prijskaartje!

Lees verder...

Op donderdag 10 december jl. werd in de commissie Burger en Bestuur het raadsvoorstel “Haalbaarheid Multifunctionele (Culturele) Accommodatie (MFA)” besproken. Het college van B en W stelde daarin voor af te zien van een MFCA in het centrum van ons dorp en te kiezen voor een MFCA op de huidige locatie van de bibliotheek. Raadslid Mark van Oostrum van het CDA Voorschoten betoogde in de commissie dat deze oplossing op papier mooi lijkt maar dat de locatie kruispunt, mede door nieuwe informatie, misschien wel een veel betere oplossing biedt.

Lees verder...

Willem Snoeker (1954) is de nieuwe bestuursvoorzitter van het CDA Voorschoten. Hij woont ruim 47 jaar in Voorschoten en is getrouwd met Petra. Zijn zoon en 2 dochters hebben geruime tijd geleden het ouderlijk huis verlaten. Willem is tot 1 juli van dit jaar werkzaam geweest bij een verzekeringsmaatschappij, waarbij hij als sectormanager met name gewerkt heeft in het netwerk van de glastuinbouw.

Lees verder...

“Worden er in Voorschoten de laatste jaren veel te weinig woningen gebouwd? Tal van inwoners,zoals jongeren en ouderen of starters op de woningmarkt, zullen zeggen dat dit het geval is! Kent Voorschoten als gemeente te weinig groen? Niet veel Voorschotenaren zullen hierop antwoorden, dat dit daadwerkelijk zo is”. Dat stelde Cees Bremmer dezer dagen, namens de CDA-fractie, in een recente vergadering van de commissie wonen,ruimte en groen (WRG) over de herontwikkeling van het terrein Segaar-Arsenaal in Noord Hofland.

Lees verder...

”De begroting is weliswaar sluitend of rond maar alles behalve gezond!”, zei CDA-fractievoorzitter René Zoetemelk tijdens de behandeling van de begroting van 2021. “Het college straalt naar buiten een florissant beeld uit van een begrotingsoverschot van € 1 miljoen. Maar wie de financiële stukken goed doorspit, stuit op veel vraagtekens.

Lees verder...

Het CDA steunt voluit het doel van beperken van wateroverlast, besparen van kostbaar en schaarser wordend drinkwater en het tegengaan van hittestress. Tegelijkertijd verwoordde raadslid van het CDA Bremmer de vrees dat de voorgestelde regelgeving in het raadsvoorstel op meerdere punten nog onvoldoende goed doordacht lijkt. “Voor een breed draagvlak voor de nieuwe en zo ingrijpende Verordening afvoer hemel- en grondwater is meer tijd nodig om een preciezer inzicht te krijgen in de diverse effecten ervan voor onder meer huiseigenaren”. Het CDA vreest het verplichtende karakter ervan, mogelijke bureaucratische rompslomp, financiële implicaties en aspecten als uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid en participatie en communicatie. Diverse fracties sloten zich bij hem aan.

Lees verder...

Traditioneel is het CDA een dag voor Vaderdag in het dorpscentrum en bij winkelcentrum Noord Hofland om een ludiek geschenk voor en aan vaders uit te delen. Fractievoorzitter René Zoetemelk; “Deze terugkerende Vaderdagactie had dit jaar extra betekenis: We gaan weer naar buiten met elkaar.  We hebben gekozen voor de CDA frisbee. Een gooischijf waarmee je met elkaar kan bewegen op meer dan anderhalve meter afstand.”

Lees verder...

Tijdens de laatste raadsvergadering is het jaar 2019 financieel afgesloten met een jaarrekening. René Zoetemelk: “Direct valt het hoge positieve saldo op. En als je daar dan achter kijkt dan zie je een lijst van bijna 40 zaken die in 2019 niet zijn uitgevoerd. In die lijst staan ook wettelijke taken zoals afvalbeleid, op orde brengen van riolen, jeugdzorg en zaken zoals participatie uit de ambitie van dit college.” Het verdedigt zich door te zeggen dat de Werkorganisatie Duivenvoorde capaciteitsproblemen heeft.

Lees verder...

Het is van groot belang dat de gemeenteraad het College de nodige ruimte geeft voor het zetten van betekenisvolle stappen in het complexe dossier van de herontwikkeling van het monumentale landgoed en klooster Huize Bijdorp. Met uiteraard een open oog voor belangrijke waarden als cultuur,natuur, biotoop en zingeving”. Aldus Cees Bremmer, namens de CDA-fractie, in een recente vergadering van de raadscommissie wonen,ruimte, groen (WRG).

Lees verder...