Aandacht voor cultuur, hierom!

Een sterke culturele sector maakt van Voorschoten een vitale en levendige gemeente. Als iedereen, ongeacht financiële middelen, fysieke mogelijkheden, of verblijfsstatus, mag proeven van kunst en cultuur verbetert het welzijn van inwoners. Om dit te realiseren heeft de Cultuurfabriek een aantal concrete doelstellingen ontwikkeld die ondergebracht zijn in de sub-thema’s: Meedoen en beleven, verbinding en samenwerking, talentontwikkeling en promotie. Alle politieke partijen van Voorschoten hebben inmiddels ter inspiratie een document met deze doelstellingen ontvangen. Aan de hand van dit document nodigt de Cultuurfabriek hen uit om het gesprek over cultuur aan te gaan. Alle doelstellingen zijn ook terug te lezen op onze website (www.cultuurfabriekvoorschoten.nl).

Cultuur laten bloeien

Om cultuur te laten bloeien in Voorschoten stelt de Cultuurfabriek voor om te investeren in cultuurparticipatie en dat ook te stimuleren op scholen. Het sub-thema “meedoen en beleven” bevat doelstellingen die ertoe zullen bijdragen dat alle inwoners van Voorschoten aan cultuur deel kunnen nemen. De doelstellingen onder het thema “verbinding en samenwerking” zorgen ervoor dat culturele evenementen zo breed mogelijk getrokken zullen worden, door samenwerking met andere sectoren zoals sport, welzijn en onderwijs. Extra aandacht wordt geschonken aan jonge mensen met het thema “talentonwikkeling”, zodat cultuur voor hen behouden blijft, maar zij ook gestimuleerd worden om bij te dragen aan die cultuur. En als laatste verdient dit alles voldoende onder de aandacht gebracht te worden, door middel van de doelstellingen onder het thema “promotie”.

Aan de slag

De Cultuurfabriek hoopt op veel inspirerende gesprekken en kijkt er naar uit om samen aan de slag te gaan!

 

 
Back To Top