Uit de antwoorden bleek dat volgens u het historische en groene karakter en het knusse, dorpse karakter typische kenmerken zijn, maar dat ze steeds meer onder druk komen staan. Wat u betreft zijn de grenzen aan de groei wel zo’n beetje bereikt. Een uitgebreidere analyse vindt u op onze website: https://www.alliantie-burgers-voorschoten.nl/stem.html onder de knop “Analyse-archief”.

Deze maand aandacht voor de gemeenteraadsverkiezingen van begin volgend jaar, en hoe u als inwoner van Voorschoten uw stem bepaalt. Wat is voor ons belangrijk in dorpspolitiek? Hoe vinden wij dat het zou moeten gaan? En wat is onze rol als inwoners?

Wilt u ook uw stem laten horen, en ons laten weten hoe u over deze onderwerpen denkt? Ga dan naar onze website, en vul de vragenlijst in. Meedoen kan tot 3 september. Het adres: https://www.alliantie-burgers-voorschoten.nl/stem.html

 
Back To Top