Welkom bij Voorschoten Online   Click to listen highlighted text! Welkom bij Voorschoten Online

Levendige discussie over de Voorschotense kernwaarden

Welke bestuurlijke toekomst ons dorp ook tegemoet gaat (zelfstandig blijven, samenwerken of fuseren met andere gemeenten), Voorschoten zal zijn dorpse karakter moeten behouden, met veel voorzieningen ‘binnen handbereik’ (zwembad, cultureel centrum, bibliotheek). Ook de sociale samenhang in het dorp, zijn vrijwilligers en zijn bloeiende verenigingsleven zullen gekoesterd moeten worden. Voorschoten zal wel een meer evenwichtige leeftijdsopbouw moeten krijgen. Daarom zijn er niet alleen (kleinere) woningen nodig voor senioren, maar vooral ook betaalbare woningen voor jongeren en andere groepen die weinig te besteden hebben. Verder zal Voorschoten in ieder geval zijn sterke groene karakter moeten behouden, zowel in het dorp zelf als in het buitengebied zoals de Duivenvoordecorridor en het Voorschotense deel van het Koninklijk Landgoed “de Horsten” en de Papenwegse polder.

Dit zijn een paar van de belangrijkste eisen/wensen die zo’n honderd inwoners uit heel Voorschoten afgelopen maandagavond in het Bondsgebouw aan de Leidseweg meegaven aan het gemeentebestuur. Deze eisen/wensen hebben geen vrijblijvend karakter; ze vormen een opdracht van de inwoners van Voorschoten aan de gemeente. In de gesprekken die de gemeente met andere gemeenten gaat voeren zullen die eisen/wensen moeten worden ingebracht als voorwaarden waaraan zoveel mogelijk voldaan moet worden bij welke vorm van samenwerking dan ook.

De aanwezigen hadden ook duidelijke wensen voor de bestuurlijke kwaliteit van de gemeente (de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en het ambtelijk apparaat). Dat bestuur zal robuust en solide, betrouwbaar en transparant moeten zijn (zeker ook op financieel gebied!). Dat bestuur zal haar inwoners eerder en beter moeten betrekken bij de besluitvorming (burgerparticipatie) en meer ruimte en begeleiding moeten geven aan burgerinitiatieven. Op die gebieden is veel ruimte voor verbetering, want in het laatste Bestuurskrachtonderzoek was er pittige kritiek op de manier waarop de gemeente met burgerparticipatie omgaat. De burgemeester, mevrouw Bouvy, verwees daar ook naar in haar openingstoespraak.

Volgens de aanwezigen moet de gemeente terdege rekening houden met andere partijen zoals de provincie, maar toch vooral zoveel mogelijk zèlf beslissen over haar toekomst en dat niet te gemakkelijk aan anderen overlaten. Veel aanwezigen pleitten voor de grootst mogelijke zelfstandigheid van Voorschoten in welke bestuurlijke samenwerkingsvorm dan ook.

De avond in het Bondsgebouw was met steun van de gemeente georganiseerd door een initiatiefgroep van betrokken en actieve Voorschotenaren met verschillende achtergronden: Leo Ancher, Gert Both, Wim Carabain, Stan Dessens, Pieter van Dijken, Frank ten Have, René Hooijdonk, Wim ter Keurs, Katrien van Meenen en Marjolein Zilverentant. Pieter van Dijken leidde de avond. En na de openingstoespraak van de burgemeester hield René Hooijdonk een inleiding die duidelijk maakte wat er van de aanwezigen werd verwacht. Daarna gingen de aanwezigen in groepen van tien personen uiteen om aan verschillende tafels op grote vellen te noteren wat zij de belangrijkste ‘kernwaarden’ van Voorschoten vonden, de belangrijkste voorwaarden waaraan volgens hen sowieso voldaan moet worden in welke bestuurlijke toekomst dan ook.

De avond kende een geanimeerd verloop en er was ook duidelijk animo om een vervolgbijeenkomst te houden. Er bleek onder de aanwezigen een duidelijke behoefte om verder te praten over de bestuurlijke toekomst van ons dorp en de eventuele consequenties hiervan. Een vervolgbijeenkomst kan volgens de organisatoren het beste gehouden worden nadat Klaartje Peters (bijzonder hoogleraar Lokaal en regionaal bestuur aan de Universiteit Maastricht) haar onderzoek in opdracht van de gemeente heeft afgerond naar de verschillende bestuurlijke toekomstscenario’s met de voor- en nadelen daarvan. Dan zal er ongetwijfeld ook meer bekend zal zijn over de wensen en randvoorwaarden in onze buurgemeenten. In die vervolgbijeenkomst zal ook duidelijk moeten worden hoe we de kernwaarden van Voorschoten het beste kunnen veiligstellen en welke initiatieven Voorschoten daarvoor moet nemen.

Click to listen highlighted text!
Cookie- en Privacybeleid

VoorschotenOnline gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook gebruiken we na aparte toestemming cookies en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn en Google om social media integratie op onze websites mogelijk te maken. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts we mogen gebruiken, kunt u de instellingen wijzigen in uw browser. Meer informatie is beschikbaar in onze privacy- en cookieverklaring.