Wie heeft er voor ons een origineel idee om Voorschoten duurzamer te maken?”, zo begon vorig jaar juni de vraag van de Lions Voorschoten aan de inwoners van Voorschoten om tot een goed doel te komen dat de Lions met raad en daad wilden ondersteunen voor het clubjaar 2019-2020. In september 2019 hebben meerdere verenigingen een pitch gedaan en werd besloten om het voorstel van de Petanquevereniging De Six Prêt te ondersteunen: het plaatsen van infiltratiekratten voor drainage en opslag van regenwater naast nieuw aan te leggen jeu de boules banen.

Maar waar dient dit systeem voor?
De laatste jaren merken ook de inwoners van Voorschoten dat het weer in de zomer extremer wordt. Steeds meer zijn er lange warme periodes zonder regen van betekenis, waardoor de bodem verdroogt. Als het regent zijn het vaak korte en hevige buien, die nauwelijks effect hebben op de bodem, maar die wel vaker zorgen voor wateroverlast. Ook in Voorschoten hebben we dat onlangs weer ervaren. Door een korte maar zeer hevige regenbui stonden medio juni vele plekken in het dorp blank.

De noodzaak dat er iets moet worden gedaan tegen de verdroging van de bodem enerzijds en meer wateroverlast anderzijds is helder. Binnen de gemeente Voorschoten blijkt dat onder meer uit de binnenkort vast te stellen nieuwe verordening “ afvoer grond- en hemelwaterafvoer”.  Algemeen wordt bij de te treffen maatregelen  ook de medewerking van bewoners en organisaties gevraagd. In Voorschoten gaan de Lionsclub en de Petanquevereniging CdP de Six Prêt hun steentje bij te dragen, waarbij er tevens naar wordt gestreefd om tot een hogere bewustwording bij de eigen leden en andere inwoners van Voorschoten te komen.

Petanquevereniging De Six Prêt heeft eerder dit jaar toestemming gekregen van de gemeente om op een stukje grond naast het huidige speelcomplex een paar extra banen te realiseren. Deze banen worden zodanig ingericht, dat ook mindervaliden er op kunnen spelen. Er kan zelfs door rolstoelers gebruik van worden gemaakt. 
Bij de herinrichting van dit stuk grond is er bovendien veel aandacht voor duurzaamheid. Het meest in het oog vallende daarbij is de realisatie van een waterbuffersysteem. Voor een goede bespeelbaarheid zijn de petanquebanen voorzien van drains, welke zijn aangesloten op het riool. Net zoals het bij veel sportterreinen het geval is. Met het oog op de verdroging van de bodem enerzijds en wateroverlast na hevige buien anderzijds is dat ongewenst. Vandaar dat in de nieuwe banen gebruik wordt gemaakt van een waterbuffersysteem. Daarbij worden de drains in de banen aangesloten op grote, in de bodem ingegraven, infiltratiekratten. Deze kratten slaan, na hevige regenval, het regenwater op in de bodem en geven dat vervolgens af op het moment dat de omliggende bodem weer droger wordt. In de kratten kan bijna 2,5 kubieke meter water worden opgeslagen, waarmee het tevens mogelijk was om de drains van de huidige banen aan te sluiten en los te koppelen van het riool.
In het kader van de duurzaamheid wordt er daarnaast zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van tweedehands (sloop)materiaal en wordt er rondom de banen bloeiende insectenvriendelijke beplanting gepoot, waarmee wordt getracht de voormalige functie van het stuk grond als heemtuin weer in ere te herstellen.

Infiltratiesystemen zoals die worden aangelegd bij De Six Prêt bestaan er in vele soorten en maten. Er zijn infiltratiekratten van een paar honderd liter, voor thuisgebruik, tot systemen van een paar honderd kubieke meters, welke bijvoorbeeld onder parkeerterreinen worden gebruikt.  Los van het duurzaamheidsaspect, kunnen de systemen ook vaak functioneel worden gebruikt. Bijvoorbeeld op plekken waar vaak sprake is van wateroverlast, maar waar nauwelijks mogelijkheden zijn voor een aansluiting op het riool. De infiltratiesystemen zijn eenvoudig aan te leggen. Op internet staan verschillende instructiefilmpjes van verschillende leveranciers. 

Op woensdag 15 juli is het infiltratiesysteem aangebracht en dit is tot stand gekomen in goede samenwerking tussen de de Lionsclub Voorschoten en Petanquevereniging De Six Prêt. De Lionsclub heeft het gehele systeem gesponsord, door onder meer de opbrengst van de jaarlijkse oliebollen verkoop te doneren. In totaal wordt 3210 euro ingezet om Voorschoten weer een stukje duurzamer te maken!

Recent bericht nu.nl: https://www.nu.nl/klimaat/6062559/zomerse-regen-verrassend-constant-maar-valt-vaker-in-een-keer.html

 
Back To Top