Algemeen nieuws

Waardering van dit artikel: 99% - 2 stemmen
99%

De jaarlijkse rapportage Woonruimteverdeling Holland Rijnland laat zien dat de druk op de markt van sociale huurwoningen verder toeneemt. Het aantal woningzoekenden steeg van 101.800 naar 108.600. Hiervan heeft 24%, 25.600 woningzoekenden, gereageerd op een woning.

Het aantal verhuringen nam verder af van 3.359 in 2018 naar 2.966 afgelopen jaar. Het aantal huishoudens groeit sneller dan het aantal huizen. Voor veel huurders is de stap naar een koopwoningen of een duurdere huurwoning te groot. Tegelijkertijd zien we een grote toestroom van jongeren met een laag en nog onzeker inkomen. Voor deze groep is een koopwoning onbereikbaar en legt een particuliere huurwoning een te groot beslag op het inkomen.

De woningcorporaties hebben zich nog meer gericht op de woningzoekenden met de laagste inkomens. In 2019 was 83% bereikbaar voor woningzoekenden met recht op huurtoeslag.

Om meer mensen aan een betaalbare woning te kunnen helpen moeten er woningen bij komen. Een deel van die woningen moet er aan bijdragen dat er meer beweging komt in de bestaande sociale huurwoningen. Een ander deel moet de grote toestroom van jongeren die weinig alternatieven heeft op weg helpen.

meer activiteiten van woningzoekenden, minder verhuringen

Het aantal woningzoekenden neemt toe naar 108.600. Daarvan is 24% in 2019 actief geweest. De gemiddelde inschrijfduur bij verhuringen neemt licht toe van 70 maanden in 2018 naar 72 maanden in 2019. De gemiddelde actieve zoekduur neemt toe van 18 naar 22 maanden.

Het aantal verhuringen van sociale huurwoningen neemt af van 3.359 in 2018 naar 2.966 in 2019. Het mutatiepercentage neemt daardoor verder af van 5,5% naar 5,0%.

meeste woningen zijn toegewezen aan woningzoekenden met langste inschrijfduur

Van de verhuurde woningen ging 71% naar woningzoekenden die op basis van hun inschrijftijd vooraan in de rij stonden. 5% is verhuurd met bijzondere nieuwbouwregels, als zorgwoning, of via woningruil. 24% van de vrijgekomen woningen is verhuurd aan stadsvernieuwingsurgenten, aan overige urgenten, aan bijzondere doelgroepen die woonbegeleiding nodig hebben of aan statushouders.

betaalbaarheid blijft voorop staan

Hans Al, voorzitter van het bestuur van Holland Rijnland Wonen: “We hebben afgesproken ten minste 70% van de beschikbare woningen bereikbaar te maken voor woningzoekenden die recht hebben op huurtoeslag. We realiseerden in 2018 81% en in 2019 zelfs 83%. Dit sluit aan bij de vraag van de woningzoekenden.”

nieuwbouw nodig!

De woningcorporaties in Holland Rijnland zetten in op verduurzaming en uitbreiding van hun woningvoorraad. Ook zorgen zij er voor dat er voldoende woningen voor de laagste inkomens beschikbaar zijn. Voor senioren aantrekkelijke nieuwbouwwoningen kunnen gericht grote woningen beschikbaar maken voor verhuur. Compacte woningen zijn weer geschikt voor de grote groep jonge

een- en tweepersoonshuishoudens die zich de afgelopen jaren heeft aangemeld bij Holland Rijnland Wonen.

Woningen met een tijdelijk karakter, door ze tijdelijk te verhuren of omdat de locatie maar korte tijd beschikbaar is, kunnen de huishoudens die met spoed een woning nodig hebben voor even helpen. Daarmee kunnen ze voorkomen dat mensen dak- of thuisloos worden.

Hans Al: “We zien dat er op de lange termijn voldoende locaties zijn om bij te bouwen. Op de korte termijn is dat helaas niet overal het geval. We willen graag alles op alles zetten om meer tempo te maken. Dat doen we in de wetenschap dat in het weekend van 21 juni de teller van de verhuurdersheffing door de tien miljard euro is gegaan.“

Woonruimteverdeling Holland Rijnland in kerncijfers woonruimteverdeling in kengetallen

2019

2018

woningzoekenden

Nu u tot hier bent gekomen:

Voorschoten Online wordt beheerd door vrijwilligers, dag in en dag uit. Dit allemaal met passie om jullie te informeren en de passie met alles wat met Voorschoten te maken heeft. Dit doen we via deze website en social media Facebook en Twitter en een beetje op Instagram.

De website wordt deels bekostigd door inkomsten uit advertenties en deels door nevenactiviteiten dat we voor bedrijven en instanties met ons kennis en kunde mogen doen.

Helaas is het grootste gedeelte van de nevenactiviteiten nog steeds door de coronacrisis komen te vervallen en daarmee de inkomsten ten behoeve van deze website.

Maar we willen wel graag met deze website doorgaan, u wilt dat toch ook?

Helpt u ons daarom een beetje?

Doneren kan op de volgende manieren:

Via ons rekeningnummer
NL50ABNA0538931272
t.n.v. VOLmedia V.O.F. o.v.v. donatie Voorschoten Online
Via een Tikkie
of doneer via Ideal (klik)

Alvast bedankt wanneer u een donatie doet.

Wil je adverteren? Kijk hier voor de mogelijkheden.....

 

- aantal einde jaar

 

108.600

101.800

 

- aantal actief woningzoekenden

 

25.400

15.900

 

- aandeel actief woningzoekenden

 

24%

18%

 

- aandeel 18-40 jaar

 

50%

50%

 

- aandeel eenpersoonshuishoudens

 

61%

67%

 

- aandeel tweepersoonshuishoudens

 

24%

18%

reacties

 

- aantal reacties

 

478.500

343.000

 

- gemiddeld aantal reacties / verhuring

 

164

109

verhuringen

 

- verhuringen sociaal (2019: <=€710,68)

 

2.966

3.359

 

- mutatiepercentage (2019 geschat)

 

5,0%

5,5%

 

- verhuringen vrije sector

 

113

132

 

- onder lage aftoppingsgrens (2019: €607,46)

 

64%

51%

 

- onder hoge aftoppingsgrens (2019: €651,03)

 

19%

23%

 

- aandeel inkomens < €22.700 (pp 2019)

 

59%

51%

 

- aandeel inkomens €22.700 - €30.825 (pp 2019)

 

21%

23%

 

- aandeel inkomens tot sociale huurgrens

 

15%

23%

 

- aandeel met recht op huurtoeslag passend verhuurd

 

98%

95%

wacht- en zoektijd

 

- gemiddelde inschrijfduur in maanden (wachttijd)

 

72

70

 

- gemiddelde zoektijd in maanden

 

22

18

overige kengetallen

 

- aandeel woningzoekenden uit Holland Rijnland

 

90%

89%

 

- verhuizingen binnen eigen gemeente

 

63%

64%

 

Actuele cijfers corona Voorschoten

 

 

Voorschoten Online, door en voor Voorschotenaren. Steun jij ons tijdens corona?Lees verder....