De eigenaar van het bootje, dat ligt bij de Zwaluwbrug, wordt verzocht deze binnen 7 dagen na publicatie te verwijderen.

Na deze termijn wordt deze zo nodig door de gemeente verwijderd en worden de kosten op een mogelijke eigenaar verhaald.

Meer informatie
Team Openbare Orde en Veiligheid, telefoonnummer 14071.

 
Back To Top