Tot aan vandaag zijn er totaal acht personen uit Voorschoten door coronavirus opgenomen in het ziekenhuis. Voorschoten heeft hiermee momenteel het hoogste gemiddelde van ziekenhuisopnamen met COVID-19 besmettingen dan in de direct omliggende gemeenten.

Het aantal werkelijk besmettingen in Voorschoten kunnen hoger liggen.

Sinds vandaag zijn 777 nieuwe mensen positief getest in Nederland op COVID-19, de ziekte die veroorzaakt wordt door het nieuwe coronavirus. Daarmee komt het totaal aantal positief geteste mensen op  19580

2101 patiënten zijn inmiddels overleden aan COVID-19.

 
Back To Top