Algemeen nieuws

Waardering van dit artikel: 100% - 1 stemmen
100%

Woensdagmorgen werden de bewoners van de Dobbewijk opgeschrikt door geluid en trillingen veroorzaakt door heien aan de Dobbeweg. De firma Niersman is in het bedrijvengedeelte van de wijk gestart met de bouw van een nieuw bedrijfsverzamelgebouw. Gebleken is, dat de gemeente voor het heien een vergunning heeft afgegeven.

Veel bewoners vrezen nu voor schade aan hun huizen. Ook in 2015 ontstond bij hei-activiteiten in de Dobbewijk grote schade, die niet te verhalen bleek op de bouwer of de gemeente. Bij de volgende gebouwen is toen echter wel afgestapt van heien en werden de palen de grond in geboord.

De bewoners vrezen nu opnieuw met schade te worden geconfronteerd die nergens te verhalen valt. Op donderdagmorgen vroeg heeft spoedoverleg plaatsgevonden met alle betrokkenen. Dit overleg leverde helaas geen concreet resultaat op. De bewoners willen dat de funderingspalen de grond in geboord worden. Daar was de firma Niersman echter niet toe bereid.  Als er toch geheid wordt, willen de bewoners dat er de nodige voorzorgsmaatregelen worden genomen. Dan moet Niersman trilligmeters aan hun woningen aanbrengen en de huidige toestand van hun woningen laten vaststellen, zodat scheuren in de muren en dergelijke aan het heien gekoppeld kunnen worden en  de schade kan worden vergoed. De bouwer wil echter snel vooruit en beroept zich op de verleende vergunning. Intussen is er tot grote verontrusting van de bewoners weer met heien begonnen zonder voorzorgsmaatregelen.

Een vervolgoverleg met gemeente en bouwers heeft niet tot een andere methode dan heien geleid. Wel is nadrukkelijk uitgesproken door de gemeente en Niersman dat beide hun uiterste best zullen doen om schade te voorkomen en dat zij het verdere heiproces nauw zullen volgen. De bewoners zijn inmiddels nader geïnformeerd hoe snel te handelen bij schade. Niersman zal dan onmiddellijk komen kijken. De buurtvereniging heeft inmiddels de bewoners ook geadviseerd nu alvast de firma Niersman aansprakelijk te stellen voor eventueel ontstane schade.

Toch heel erg spijtig dat niet vooraf de bouwer aan striktere voorwaarden is gehouden. Dat had meer rust en zekerheid geboden aan de inwoners van de Dobbewijk. Nu is het afwachten en hopen op een betere afloop dan in 2015.