Het bestuur van de Protestants Christelijke Scholenvereniging Voorschoten (PCSV) heeft Angèle Jehee – de Visser benoemd tot Algemeen Directeur. Angèle start op 1 september in haar nieuwe functie en volgt daarmee Iepko Weijdema op die na 20 jaar afscheid neemt van de PCSV.  

Angèle heeft sinds 1990 een uitbreide carrière doorlopen in het (primair) onderwijs. De afgelopen vijf jaar was zij directeur van het samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland. In deze rol heeft zij het samenwerkingsverband van 40 scholen door een uitdagende periode geloodst en daarmee een solide basis voor de toekomst verschaft. Naast haar rol als directeur is Angèle werkzaam als onderwijsconsulent en bemiddelt ze bij ingewikkelde situaties rondom Passend Onderwijs-arrangementen.  
 
Hiervoor was Angèle jarenlang werkzaam in het speciaal en regulier basis- en voortgezet onderwijs, eerst als leerkracht, daarna als directeur. Ze heeft een master in Leadership in Education behaald en rondt binnenkort haar executive MBA af bij Nyenrode. Angèle is 51 jaar, woont met haar man in Den Haag en samen hebben zij drie kinderen. Ze houdt van koken, is reislustig en leest op deze trips graag een goed boek.
 
Angèle: “Ik ben ontzettend blij als algemeen directeur van de PCSV benoemd te zijn. Na enkele jaren directeur te zijn geweest van een samenwerkingsverband kijk ik er naar uit om samen met de scholen weer directer met de kwaliteit en de inhoud van het onderwijs bezig te kunnen zijn. De combinatie van beleid en inhoud in deze functie past mij als een jas en ik kijk uit naar de samenwerking met de collega’s, leerlingen en hun ouders.”   
 
Ook het bestuur is blij met de komst van Angèle. “Ze is een ervaren directeur en biedt de ideale mix van leiderschap en onderwijskundige inhoud. In een zorgvuldig proces samen met de schooldirecteuren en de GMR hebben we gezocht naar iemand die verbindt en inspireert. Wij menen met Angèle de juiste persoon hiervoor gevonden te hebben”, aldus voorzitter Martijn Meijer.   
 
Angèle neemt het stokje per 1 september over van Iepko Weijdema, die de overstap maakt naar WVS Onderwijs, een advies- en interimbureau binnen het primair onderwijs. De PCSV is Iepko zeer erkentelijk voor hetgeen hij voor de vereniging betekend heeft. Eerst als leerkracht en adjunct-directeur van de Gevers Deynoot en sinds 2007 als algemeen directeur van de vereniging. Bijzondere vermelding verdient zijn inzet voor de realisatie van het mooie, nieuwe schoolgebouw van Het Kompas. Het bestuur dankt Iepko  hiervoor en wenst hem alle goeds in zijn nieuwe uitdaging toe.   
 
 

------------- HELP JIJ ONS?------------

Corona raakt ons allemaal, ook ons! Helpt u ons beetje?

Voorschoten Online wordt deels bekostigd door inkomsten uit advertenties en deels door nevenactiviteiten dat we voor bedrijven met ons kennis en kunde mogen doen. Let wel, dit tot doel Voorschoten Online dagelijks actueel te houden en allemaal doen we dit op vrijwillige basis. Helaas is een groot gedeelte van de nevenactiviteiten door de coronacrisis komen te vervallen en daarmee ook de inkomsten ten behoeve van deze website.

Helpt u ons een beetje?
Doneer dan een bedrag op ons rekeningnummer NL50ABNA0538931272 t.n.v. VOLmedia o.v.v. donatie of Klik hier voor Tikkie of liever via Ideal?

Alvast bedankt wanneer jij een donatie doet.

Mededeling: Wegens omstandigheden kan het voorkomen dat de website later bijgewerkt wordt.

TE VINDEN BIJ BEDRIJVEN

Coronavirus en Voorschoten

Volg de laatste ontwikkelingen in Voorschoten via
www.voorschotenonline.nu/coronavirus