Momenteel wordt er aan de Voorschoten Online App gewerkt. Hierdoor is deze tijdelijk even offline. Zodra afgerond gaat deze vanzelf weer werken. Tot die tijd is alles ook terug te vinden op www.voorschotenonline.nu