De eigenaar van de aanhangwagen, die geplaatst is op de Mozartlaan ter hoogte van nummer 46, wordt verzocht deze van de openbare weg te verwijderen.

De eigenaar krijgt de gelegenheid om tot 7 dagen na dagtekening van deze kennisgeving de aanhangwagen te verwijderen. Na deze termijn wordt de aanhangwagen zo nodig door de gemeente verwijderd en worden de kosten op een mogelijke eigenaar verhaald.

Meer informatie

Team Veiligheid, Toezicht en Handhaving, telefoonnummer 14071.