Deze week zijn vanaf middernacht veel vallende sterren waar te nemen. Tot mogelijk wel 60 per uur. Het hoogtepunt van de sterrenregen is in de nacht van 12 op 13 augustus, dan kunnen er wel eens meer dan 100 per uur waargenomen worden.

Daar zorgt meteorenzwerm met de naam Perseïden voor. De Perseïdenzwerm zorgt ieder jaar tussen half juli en eind augustus voor opvallend veel vallende sterren.

Advies wanneer je gaat spotten om richting het oosten te kijken. Om de kans te vergroten is om te gaan kijken buiten de bebouwde kom waar weinig licht is. En natuurlijk moet het onbewolkt zijn.

------------- HELP JIJ ONS?------------

Corona raakt ons allemaal, ook ons! Helpt u ons beetje?

Voorschoten Online wordt deels bekostigd door inkomsten uit advertenties en deels door nevenactiviteiten dat we voor bedrijven met ons kennis en kunde mogen doen. Let wel, dit tot doel Voorschoten Online dagelijks actueel te houden en allemaal doen we dit op vrijwillige basis. Helaas is een groot gedeelte van de nevenactiviteiten door de coronacrisis komen te vervallen en daarmee ook de inkomsten ten behoeve van deze website.

Helpt u ons een beetje?
Doneer dan een bedrag op ons rekeningnummer NL50ABNA0538931272 t.n.v. VOLmedia o.v.v. donatie of Klik hier voor Tikkie of liever via Ideal?

Alvast bedankt wanneer jij een donatie doet.

Mededeling: Wegens omstandigheden kan het voorkomen dat de website later bijgewerkt wordt.

TE VINDEN BIJ BEDRIJVEN

Mededeling:

Wegens omstandigheden kan het voorkomen dat de website later wordt bijgewerkt.