Algemeen nieuws

Waardering van dit artikel: 100% - 1 stemmen
100%

De gemeenteraad van Voorschoten heeft op donderdag 18 juli het bestemmingsplan voor de herontwikkeling op buitenplaats Beresteyn vastgesteld. Met de vaststelling van het bestemmingsplan komt een einde aan een jarenlang ontwikkeltraject. Het plan voorziet in 45 wooneenheden, een zorgresidentie voor dementerende ouderen en een renovatie en een publiek toegankelijk park.

Wethouder Marcel Cramwinckel (Ruimtelijke Ontwikkeling): “Beresteyn wordt na een lange periode van verval door de herontwikkeling weer een van de parels van Voorschoten, door de combinatie van een prachtig openbaar park, wooneenheden en zorg. We gaan ervanuit dat na een intensieve dialoog ook de laatste problemen in eventueel beroep zo goed mogelijk kunnen worden opgelost”

Margo Van Aarle, ontwikkelingsmanager van Amvest:  “We zijn trots dat we na intensief overleg met de omwonenden en de gemeente deze buitenplaats in ere kunnen herstellen; waarbij we de goede samenwerking met de gemeente graag continueren.”

Anterieure overeenkomst
Op dezelfde dag heeft wethouder Cramwinckel in aanwezigheid van ontwikkelingsmanager van Amvest, mevrouw Van Aarle, een  overeenkomst ondertekend. In deze overeenkomst hebben de gemeenten en Amvest afspraken gemaakt om de realisatie van de plannen mogelijk te maken.

Beroep
Gelijktijdig met de vaststelling van het bestemmingsplan is ook de omgevingsvergunning verleend. Het vastgestelde bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning zullen 6 weken ter visie worden gelegd. Het bestemmingsplan wordt definitief als gedurende deze tervisielegging geen beroep bij de Raad van State wordt ingesteld. Als er wel een beroep wordt ingesteld, dan volgt er een uitspraak binnen ongeveer een half jaar.

-- Lees verder na de advertentie --

Nieuw op Voorschoten OnLine : Tickets - Acties & Aanbiedingen - Pareltjes - Columns

Nieuw op Voorschoten OnLine : Tickets - Acties & Aanbiedingen - Pareltjes - Columns