Algemeen nieuws

Waardering van dit artikel: 100% - 1 stemmen
100%

Op 4 juli heeft de Commissie Burger en Bestuur de beleidsnota “Samen maken we Voorschoten” met betrekking tot burger- en overheidsparticipatie behandeld. Hierin worden de spelregels vastgesteld volgens welke de gemeente denkt participatie te gaan vormgeven voor de periode 2019-2022.

De Alliantie Burgers Voorschoten (ABV) heeft zich vooraf over deze nota gebogen en geconcludeerd dat het een erg oppervlakkig, theoretisch en weinig concreet toepasbaar verhaal is. Er zijn geen meetbare, concrete doelen geformuleerd en het ambitieniveau is erg laag. En misschien de belangrijkste constatering is dat alle spelregels voor samenwerking al vooraf door de gemeente worden opgelegd en dichtgetimmerd, waardoor er geen ruimte is voor het groeiend laten ontwikkelen van een samenwerking tussen overheid en burger op basis van vertrouwen en met ruimte voor experimenten.  

Dat terwijl recent onderzoek heeft uitgewezen dat de tevredenheid onder Voorschotenaren op dit vlak buitengewoon laag is. Eerder overleg met een aantal lokale ‘zwaargewichten’ op het gebied van participatie heeft, ondanks toezeggingen, niet geleid tot enige aanpassingen in de nota. Reden voor deze inwoners en voor het ABV om in te spreken in de commissievergadering, en aan te dringen op een meer concrete aanpak, gebaseerd op een aantal pilot-trajecten die stevig geëvalueerd zouden moeten worden en waarmee zo snel mogelijk gestart zou moeten worden. De ervaring die met deze pilots wordt opgedaan kan, samen met de kennis die al aanwezig is bij zowel de gemeente zelf als aan de kant van de burgers, vervolgens dienen als uitgangspunt voor een algemeen participatiebeleid dat wél concreet en praktisch toepasbaar is. Deze voorgestelde aanpak is vastgelegd in een alternatieve “burgermotie” die aan de commissieleden is gepresenteerd (te vinden op https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=duivenvoorde&id=1000313575). In de commissievergadering heeft de burgemeester toegezegd direct na het zomerreces een aantal pilottrajecten aan te wijzen. De ABV blijft het proces positief-kritisch volgen en is van harte bereid om waar mogelijk een bijdrage te leveren om participatie goed van de grond te krijgen in Voorschoten, mits de gemeente er serieus werk van maakt om de burger te betrekken bij dit proces.

De ABV bestaat uit een kleine verzameling burgers in Voorschoten die voorstanders zijn van meer betrokkenheid van de burger bij beleid en uitvoering. Uitgangspunten : het ABV is a-politiek en wil constructief samenwerken met de gemeente en partners. Deelname staat open voor iedereen die deze punten onderschrijft. Voor meer informatie: mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..