Algemeen nieuws

Waardering van dit artikel: 100% - 1 stemmen
100%

Al eeuwen langen vluchten mensen over de hele wereld voor oorlogen en religie. Drie honderd jaar geleden gebeurde dit in onze regio dat miljoenen mensen moesten vluchten omdat ze een bepaald geloof aanhingen, de hugenoten. Velen Nederlanders stammen van deze genootschap af. In 1688 had de VOC een schip dat genaamd was naar onze woonplaats. De Voorschoten. Gebouwd in 1684 in de haven van Delfshaven. Lengte van 40 meter en 9,5 meter breed. Op het schip was plaats voor 155 tot 172 personen inclusief bemanning.

In 1685 wordt in Frankrijk het Edict van Nantes opgeheven en hiermee komt er een eind aan de godsdienstvrijheid aldaar. Nieuwe vervolgingen breken uit en bij honderden vluchten de arme vervolgden naar veiliger oorden. Zo komen er ook veel Hugenoten In Nederland terecht, hetzij tijdelijk, hetzij definitief.

Wanneer de Verenigde Oost-Indische Compagnie hen echter de'' kans biedt om een geheel nieuw leven te beginnen in een land waar geen godsdienstoorlogen dreigen,'' nemen een aantal pioniers dit aanbod van de VOC met beide handen aan. Het zijn meestal wijnboeren en landbouwers die zich voor de oversteek aanbieden, maar ook vinden we enkele handwerklui en zelfs doctoren onder de liefhebbers. De Compagnie was echter streng in het selecteren: alvorens ze konden vertrekken moesten de gegadigden een bewijs van hun kerkenraad tonen waaruit bleek dat ze eerlijke mensen waren en zich goed gedroegen. Daartegenover had de Compagnie hun op hun verzoek beloofd dat ze in hun nieuwe vaderland een Franse predikant zouden krijgen. Ook zou het verschil in taal geen moeilijkheden voor hen opleveren want alle documenten die op hen betrekking hadden zouden voor hen vertaald worden.

Eind december 1687 is het zover dat het eerste schip met Hugenoten, de „Voorschoten", uit Delfshaven vertrekt en op 13 april komen ze aan de Kaap aan. Onder de opvarenden zijn Charle Marais met vrouw en vier kinderen, de gezinnen Fauché en Ie Roux, Gideon Malherbe, Jacques Pinard en anderen. Ze hebben een voorspoedige reis, vergeleken met de elf schepen die de overige Franse kolonisten naar hun nieuwe vaderland Zuid-Afrika brengen en die na hen aan de Kaap arriveren. Verschillende van deze schepen doen zelfs een half jaar over de afstand Delfshaven - Kaap de Goede Hoop. Onderweg worden de opvarenden niet alleen door de gevreesde scheurbuik (door vitaminegebrek ontstane bloedingen, voornamelijk aan het tandvlees) gekweld, maar zelfs komen zeerovers met hun beruchte piratenschepen op de Hugenoten af. Van de 150 opvarenden komen er uiteindelijk 126 in Zuid-Afrika aan.

Bron : DigiBron

-- Lees verder na de advertentie --

Nieuw op Voorschoten OnLine : Tickets - Acties & Aanbiedingen - Pareltjes - Columns

Nieuw op Voorschoten OnLine : Tickets - Acties & Aanbiedingen - Pareltjes - Columns