Algemeen nieuws

Waardering van dit artikel: 100% - 1 stemmen
100%

Op vrijdag 12 april 2019 is op golfbaan Het Wedde de samenwerkingsovereenkomst getekend tussen Sportfondsen Voorschoten BV en stichting BeeSerious. Zij gaan samenwerken in het bijen programma voor vitale, tegen de varroamijt resistente honingbijen.

Bijen zijn nodig in ons ecosysteem. Wanneer er niet genoeg bijen zijn om onze gewassen te kunnen bestuiven, zullen er soorten uitsterven. Onze natuur verschraalt en er zal voedselschaarste ontstaan. Dat zou zonde zijn voor de biodiversiteit van een golfbaan als Het Wedde en daarom ondersteunt Sportfondsen Voorschoten BV, exploitant van golfbaan Het Wedde, dit initiatief.
Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst wordt Golfbaan Het Wedde een van de teeltstations waarmee Stichting Beeserious door middel van het teeltprogramma de bijensterfte een halt gaat toeroepen.

Rol golfbaan Het Wedde
Golfbaan Het Wedde stelt vrije standplaatsen ter beschikking, helpt mee met het gereedmaken van de standplaats voor plaatsing van de bijen, verleent vrije toegang voor medewerkers aan het teeltprogramma tot het teelstation en werkt samen met de stichting inzake communicatie over het teeltprogramma naar het publiek en de media. Daarnaast verleent Het Wedde medewerking aan de ontwikkeling van educatieve programma’s betrekking hebbende op de bijenteelt en in het bijzonder het teeltprogramma.

Doel samenwerking
Sportfondsen Voorschoten en Stichting BeeSerious willen door middel van de samenwerkingsoverkomst een bijdrage leveren aan de algehele vitaliteit van de bijenstand en het vergroten van kennis en het geven van informatie hierover. Ook willen zij de productie en distributie van resistente vitale bijen bevorderen. Een andere doelstelling van de samenwerking is de bevordering van opleidingen en trainingen inzake resistente bijenteelt.

Plaatsing bijenkasten
Eind mei zullen de bijenkasten worden geplaatst op golfbaan Het Wedde. Greenkeeper Barry Lotgerink Bruinenberg zal dan samen met imker Peter Schallenberg de bijenkasten gaan plaatsen achter zijn loods. Op die locatie zullen golfers geen last hebben van de bijen en heeft Beeserious er een toplocatie bij voor het teeltprogramma.

Adoptie
In 2019 wil Stichting BeeSerious minimaal 80 volwassen productievolken plaatsen, 400 startende volken de wereld in helpen en 1000 koninginnen telen. Deze zijn allemaal te adopteren. Hoe meer mensen een adoptie doen, des te sneller is de bijenpopulatie weer terug op niveau. Adopteert u een bijenvolk op golfbaan Het Wedde?  Kijk op www.beeserious.nl/bijen-adopteren voor de adoptiemogelijkheden.