Algemeen nieuws

Waardering van dit artikel: 100% - 1 stemmen
100%

Voorschoten - Artikel 1 van de Grondwet luidt: ”Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.” Dit zijn de in onze wetgeving vastgelegde waarden en normen, die het beoordelingskader vormen voor de in het openbaar gedane uitlating “minder, minder Marokkanen” en “dat gaan wij dan regelen”. Het Voorschotense college vindt dat met deze uitspraken een grens is overschreven.

"Zeker omdat wij in Voorschoten een grote groep Voorschotenaren van Marokkaanse afkomst hebben. De gedane uitspraken overschrijden een fundamentele grens en zijn een wezenlijke aantasting van het in ons land zo wezenlijke gelijkheidsbeginsel. Wie dit zegt, plaatst daarmee zichzelf  buiten ons constitutioneel en wettelijk kader. De vrijheid van meningsuiting is een groot goed in ons land, maar deze vrijheid is géén vrijbrief.
Het college heeft een vertegenwoordiging van onze Marokkaanse inwoners uitgenodigd voor een gesprek woensdag jl.

Het zijn grievende uitspraken voor volwassen, zo bleek uit het gesprek. Maar bovenal doet het hen pijn als ouders. Kinderen worden namelijk op school hiermee geconfronteerd. Dat schept angst en maakt onzeker. En die is onterecht, hebben we hen verzekerd. En het doet ons als College van B&W pijn dat zelfs de jongste generatie, de generatie van onze Voorschotense toekomst, hiermee wordt belasterd en belast.

Wij hebben aangegeven geschokt te zijn door de gedane uitspraken en daar de grootst mogelijke afstand van te nemen. We hebben binnen Voorschoten meer dan 80 nationaliteiten, maar allemaal Voorschotenaren. Wij zijn er voor al onze Voorschotenaren, ongeacht godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en geslacht. Wij zijn trots op onze inwoners en dus ook op onze burgers van Marokkaanse afkomst die hier sinds de jaren ‘70 van de vorige eeuw gevestigd zijn. En we hebben hen verzekerd van onze steun."

 

 

Voorschoten Online draait mede door veel dank aan onze donateurs en adverteerders.
Ook doneren of adverteren?