Wassenaar – De Wassenaarse Reddingsbrigade is al volop bezig met de voorbereidingen voor het zomerseizoen aan het Wassenaarseslag. Zo moeten er nieuwe lifeguards bij komen om het team te versterken. Bepaald geen alledaags zomerbaantje. Op 8 mei is de kennismakingsavond voor belangstellenden.

Lees verder...

Voorschoten – Het konijn vrat bijna de overeenkomst op, de geiten keken belangstellend toe van achter de hekken en de pauw kwam op zijn gemakje aangewandeld om te zien wat er aan de hand was. Het was een beestenboel vanmiddag toen de overeenkomst werd getekend tussen de gemeente en Sandy Seijn voor het beheer van de Kinderboerderij in Park Rosenburgh. Vanaf de zomer is de boerderij vaker en langer open.

Lees verder...

Voorschoten - Artikel 1 van de Grondwet luidt: ”Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.” Dit zijn de in onze wetgeving vastgelegde waarden en normen, die het beoordelingskader vormen voor de in het openbaar gedane uitlating “minder, minder Marokkanen” en “dat gaan wij dan regelen”. Het Voorschotense college vindt dat met deze uitspraken een grens is overschreven.

Lees verder...

Voorschoten - Vorig jaar was Voorschotense de beste woongemeente van ZuidHolland. Nog niet van Nederland dus en daar moet iets aan gebeuren vindt de actiegroep Schoon Voorschoten. Er is namelijk nog één minpuntje waar Voorschoten slecht op scoort en dat is de hondenpoep.

Lees verder...