Voorschoten – Het konijn vrat bijna de overeenkomst op, de geiten keken belangstellend toe van achter de hekken en de pauw kwam op zijn gemakje aangewandeld om te zien wat er aan de hand was. Het was een beestenboel vanmiddag toen de overeenkomst werd getekend tussen de gemeente en Sandy Seijn voor het beheer van de Kinderboerderij in Park Rosenburgh. Vanaf de zomer is de boerderij vaker en langer open.

Lees verder....

Voorschoten - Artikel 1 van de Grondwet luidt: ”Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.” Dit zijn de in onze wetgeving vastgelegde waarden en normen, die het beoordelingskader vormen voor de in het openbaar gedane uitlating “minder, minder Marokkanen” en “dat gaan wij dan regelen”. Het Voorschotense college vindt dat met deze uitspraken een grens is overschreven.

Lees verder....

Download de gratis VoorschotenOnline APP

De VoorschotenOnline APP biedt veel handige informatie over Voorschoten. Zo vindt je er onder andere;

  • Het laatste nieuws uit Voorschoten
  • Weerbericht
  • Adressenboek met bedrijven
  • Uitagenda
  • Handige raadpleegfuncties
  • Acties en Aanbiedingen
  • En veel meer.....

De APP is een goede aanvulling op de websites Voorschoten Online en Voorschoten in Bedrijf. Samen met de websites en de APP bent u snel geïnformeerd over alles in en rondom Voorschoten.

Ben je ondernemer en je wil op de websites en in de APP opgenomen worden? Klik dan hier...

Download nu de APP en je bent vanaf nu volledig op de hoogte!

TE VINDEN BIJ BEDRIJVEN

Inschrijven nieuwsbrief

 
 

VOORSCHOTEN ONLINE WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

Jouw bedrijf ook hier in beeld?