Het Openbaar Ministerie (OM) heeft op donderdag 16 juli 2020 beperkende maatregelen opgelegd aan een veehouder uit Voorschoten. Dit gebeurde in het kader van een strafrechtelijk onderzoek van de Politie-eenheid Den Haag Team milieu en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) naar het illegaal slachten van schapen en geiten.

De veehouder wordt ervan verdacht dat hij zijn levende dieren verkocht aan particulieren en daarbij gelegenheid en middelen gaf om deze dieren, zonder voorafgaande bedwelming, ter plaatse te doden en te slachten. Het welzijn van deze dieren werd hierbij ernstig benadeeld. Het slachtafval werd door de veehouder onttrokken aan verwerking om zo de illegale slacht te kunnen maskeren.

Er is het afgelopen jaar tegen deze veehouder bij herhaling voor dezelfde feiten strafrechtelijk en bestuursrechtelijk opgetreden, maar dit deed hem niet stoppen. Het OM heeft nu, na een nieuw incident op zondag 12 juli 2020 waarbij wederom een schaap en twee geiten waren geslacht, de veehouder een voorlopige maatregel opgelegd met de duur van zes maanden. Zijn vee mag niet meer worden verplaatst en verkocht en een aantal bedrijfsgebouwen van zijn veehouderij zijn verzegeld.

Naast het niet naleven van de dierenwelzijnsaspecten, is er bij het consumeren van het ongekeurde vlees en van bepaalde organen, die ongeschikt zijn voor menselijke consumptie, een gevaar voor de volksgezondheid. Er zijn geen aanwijzingen aangetroffen dat het vlees van deze dieren in het handelsverkeer terecht is gekomen.

De veehouder en twee van zijn klanten zijn op 12 juli 2020 op heterdaad aangehouden en worden verdacht van meerdere strafbare feiten. Tegen hen is proces-verbaal opgemaakt. Het aangetroffen vlees en het slachtafval zijn vernietigd.

Het zonder voorafgaande bedwelming doden en slachten van schapen en geiten buiten een slachthuis is verboden. Dit is uitsluitend toegestaan in een door de NVWA erkend slachthuis, waarbij onder permanent toezicht van een officiële dierenarts de dieren door gekwalificeerde personen worden gedood.

Voorlopige maatregel

Het OM heeft de bevoegdheid een bedrijf stil te leggen middels een voorlopige maatregel als er een zware verdenking is dat de wet wordt overtreden en er onmiddellijk ingrijpen vereist is. Het niet naleven van de voorlopige maatregel is een misdrijf.

 
Back To Top