De jaarwisseling in Voorschoten is in vergelijking met de rest van de regio relatief rustig verlopen.

De brandweer moest vier keer uitrukken. Eenmaal voor een autobrand op de Curielaan. Dit bleek gelukkig mee te vallen. De overige drie uitrukken betrof kleine brandjes van afval op straat. Het aantal uitrukken is hiermee gelijk aan de jaarwisseling van vorig jaar.

De politie laat weten twee keer te hebben moet ingrijpen bij kleine incidenten. Tijdens de jaarwisseling 2018-2019 was dit nog zeven keer.

------------- HELP JIJ ONS?------------

Corona raakt ons allemaal, ook ons! Helpt u ons beetje?

Voorschoten Online wordt deels bekostigd door inkomsten uit advertenties en deels door nevenactiviteiten dat we voor bedrijven met ons kennis en kunde mogen doen. Let wel, dit tot doel Voorschoten Online dagelijks actueel te houden en allemaal doen we dit op vrijwillige basis. Helaas is een groot gedeelte van de nevenactiviteiten door de coronacrisis komen te vervallen en daarmee ook de inkomsten ten behoeve van deze website.

Helpt u ons een beetje?
Doneer dan een bedrag op ons rekeningnummer NL50ABNA0538931272 t.n.v. VOLmedia o.v.v. donatie of Klik hier voor Tikkie of liever via Ideal?

Alvast bedankt wanneer jij een donatie doet.

Mededeling: Wegens omstandigheden kan het voorkomen dat de website later bijgewerkt wordt.

TE VINDEN BIJ BEDRIJVEN

Mededeling:

Wegens omstandigheden kan het voorkomen dat de website later wordt bijgewerkt.