De Fortgensschool in Voorschoten doet mee aan de preventiecampagne van de brandweer: ‘De brandweer zoekt speurneuzen!’. Op donderdag 17 oktober leest burgemeester Pauline Bouvy-Koene voor in de groepen 1 tot en met 4. De groepen 5 tot en met 8 spelen een online game met vrijwilligers van de brandweerkazerne in Voorschoten. Een vertegenwoordiger van uw redactie is van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Van 13.30-14.00 uur wordt de online game gespeeld in groep 6. Van 14.00-14.20 uur leest burgemeester Bouvy-Koene de kinderen van groep 3 voor uit ‘Oei de taart’. Een verhaal over een rookmelder, veilig vluchten en de brandweer. Locatie: Fortgensschool in Voorschoten.

Kortom: donderdag 17 oktober van 13.30-14.20 uur in de Fortgensschool
U kunt zich melden bij Evert van der Pol (adviseur Veiligheid en Crisisbeheersing van de gemeente).

De campagne ‘De brandweer zoekt speurneuzen!’
Met deze campagne wil de brandweer kinderen op een speelse en interactieve manier brandveilig gedrag aanleren. Door voor te lezen (voor de jongere kinderen) en een online game (voor de oudere kinderen) laten ze zien hoe brand met elektrische apparaten ontstaat. Als kinderen begrijpen welke factoren er voor zorgen dat brand ontstaat (de branddriehoek), leren ze makkelijker hoe ze brand kunnen voorkomen.

Het thema ‘De brandweer zoekt speurneuzen!’ sluit aan bij de belevingswereld van een kind. Een verbrand mobieltje, een verbrande laptop, een verbrand verlengsnoer of een omgevallen lamp die brand in bed heeft veroorzaakt. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en willen dingen zelf uitvinden en onderzoeken. Via deze weg beklijft kennis.

Corona raakt ons allemaal, ook ons!
Helpt u ons beetje?

Voorschoten Online wordt deels bekostigd door inkomsten uit advertenties en deels door nevenactiviteiten dat we voor bedrijven met ons kennis en kunde mogen doen. Let wel, dit tot doel Voorschoten Online dagelijks actueel te houden en allemaal doen we dit op vrijwillige basis. Helaas is een groot gedeelte van de nevenactiviteiten door de coronacrisis komen te vervallen en daarmee ook de inkomsten ten behoeve van deze website.

Helpt u ons een beetje?
Doneer dan een bedrag op ons rekeningnummer
NL50ABNA0538931272 t.n.v. VOLmedia o.v.v. donatie of
Klik hier voor Tikkie
of liever via Ideal?

Alvast bedankt wanneer jij een donatie doet.


TE VINDEN BIJ BEDRIJVEN