De komende jaren bereikt een flinke aantal van de 22 vrijwillige brandweerlieden in Voorschoten de uitstroomleeftijd van 55 jaar. De huidige groep jonge enthousiastelingen is te klein om dit op te vangen. Dit kan de paraatheid in gevaar brengen. Binnen 4 minuten na een melding moet de brandweerwagen met zes brandweerlieden kunnen uitrukken. Vooral doordeweeks is dit lastig.

Bij het ontbreken van voldoende vrijwilligers is Voorschoten afhankelijk van de beroepsbrandweercentrales in Leiden en Leidschendam-Voorburg. Dit gaat ten koste van de veiligheid. Een lokale brandweerpost biedt de beste garantie om snel ter plekke te zijn bij brand- of andere meldingen. Een vrijwillige brandweer die bestaat uit Voorschotenaren heeft bovendien meer lokale kennis over het gebied en de gebouwen. Dit is een grote meerwaarde wanneer snel gehandeld moet worden. Het hebben van een lokale brandweer in Voorschoten is kortom van levensbelang.

KOM LANGS!

Wil je meer weten over wat het inhoudt om brandweervrijwilliger te zijn? Kom dan naar onze informatiemiddag of -avonden op dinsdag 10 september of donderdag 12 september om 19:30 uur of zaterdag 14 september om 13:30 uur.

Meer informatie : https://www.facebook.com/BrandweerVoorschoten/

 

Corona raakt ons allemaal, ook ons!
Helpt u ons beetje?

Voorschoten Online wordt deels bekostigd door inkomsten uit advertenties en deels door nevenactiviteiten dat we voor bedrijven met ons kennis en kunde mogen doen. Let wel, dit tot doel Voorschoten Online dagelijks actueel te houden en allemaal doen we dit op vrijwillige basis. Helaas is een groot gedeelte van de nevenactiviteiten door de coronacrisis komen te vervallen en daarmee ook de inkomsten ten behoeve van deze website.

Helpt u ons een beetje?
Doneer dan een bedrag op ons rekeningnummer
NL50ABNA0538931272 t.n.v. VOLmedia o.v.v. donatie of
Klik hier voor Tikkie
of liever via Ideal?

Alvast bedankt wanneer jij een donatie doet.


TE VINDEN BIJ BEDRIJVEN