Op 4 juni tijdens de oefenavond van de Brandweer Voorschoten vindt de activiteit “Oefenen in de wijk” plaats.

Deze activiteit is onderdeel van de pilot Brandweerzorg-Brandveilig Leven die dit jaar bij brandweer Voorschoten draait. Samen met dit enthousiaste korps ontwikkelen we 5 (brand)Veilig Leven producten/activiteiten die vanaf 2020 door alle vrijwillige kazernes ingezet kunnen worden. Andere activiteiten zijn oefenavond Brandveilig Leven - voor het eigen korps, inloopmiddag voor de omgeving van de kazerne - onder het mom van “beter een goede buur”, nazorg, waarbij de eerste sessie op de Horstlaan was.

Tijdens “Oefenen in de wijk” wordt de bewoners in de omgeving van de oefenlocatie uitgenodigd om te komen kijken naar de oefening en het werk van de brandweer. Een ploeg zal de oefening doen, we zorgen dat vanaf buiten voldoende zichtbaar is om het interessant te maken. In het publiek staan brandweermensen om eerste vragen te beantwoorden. Brandveilig Leven en werving zijn aanwezig om die kanten van ons werk te belichten. Als de oefening door de ploeg is gedraaid volgt een centrale uitleg waarna de mensen in groepjes door het pand van de oefening kunnen lopen en uitleg krijgen over de oefening. In het pand zijn een aantal brandrisico’s zichtbaar die aanleiding zijn om tijdens de rondleiding over te praten om zo bewustwording over brand(on)veiligheid te creëren.

We nodigen u uit op 4 juni om 20:00 uur op de Koninklijke Marinelaan ter hoogte van nummer 53.

Corona raakt ons allemaal, ook ons!
Helpt u ons beetje?

Voorschoten Online wordt deels bekostigd door inkomsten uit advertenties en deels door nevenactiviteiten dat we voor bedrijven met ons kennis en kunde mogen doen. Let wel, dit tot doel Voorschoten Online dagelijks actueel te houden en allemaal doen we dit op vrijwillige basis. Helaas is een groot gedeelte van de nevenactiviteiten door de coronacrisis komen te vervallen en daarmee ook de inkomsten ten behoeve van deze website.

Helpt u ons een beetje?
Doneer dan een bedrag op ons rekeningnummer
NL50ABNA0538931272 t.n.v. VOLmedia o.v.v. donatie of
Klik hier voor Tikkie
of liever via Ideal?

Alvast bedankt wanneer jij een donatie doet.


TE VINDEN BIJ BEDRIJVEN