Naar aanleiding van het nieuws over een verzameling van 773 miljoen wachtwoorden en 21 miljoen wachtwoorden die op internet circuleert krijgen internetters van de politie het advies om hun wachtwoorden te controleren. De verzameling van gestolen inloggegevens, afkomstig van zo'n 2500 gehackte websites, wordt voor een bedrag van 45 dollar op internet aangeboden.

"De politie adviseert mensen die actief zijn op internet om regelmatig te controleren of hun gegeven zijn gehackt en of uw gegevens in deze database voorkomen. Dat kan via de website haveibeenpwned.com", aldus het advies van de politie. Have I Been Pwned is een zoekmachine waarmee gebruikers in zo'n 6,5 miljard gestolen records kunnen zoeken of hun data ooit bij een website is gestolen.

Daarnaast wordt internetgebruikers aangeraden om voor elke website een ander sterk wachtwoord te gebruiken en daar waar mogelijk tweefactorauthenticatie te gebruiken. De politie stelt verder dat het een onderzoek naar de database instelt om te kijken op welke wijze die kan bijdragen bij het oplossen van digitale misdrijven.

Lees ook, Verzameling van datalekken bevat 773 miljoen e-mailadressen

Klik hier voor meer informatie over veiligheid en advies......

Corona raakt ons allemaal, ook ons!
Helpt u ons beetje?

Voorschoten Online wordt deels bekostigd door inkomsten uit advertenties en deels door nevenactiviteiten dat we voor bedrijven met ons kennis en kunde mogen doen. Let wel, dit tot doel Voorschoten Online dagelijks actueel te houden en allemaal doen we dit op vrijwillige basis. Helaas is een groot gedeelte van de nevenactiviteiten door de coronacrisis komen te vervallen en daarmee ook de inkomsten ten behoeve van deze website.

Helpt u ons een beetje?
Doneer dan een bedrag op ons rekeningnummer
NL50ABNA0538931272 t.n.v. VOLmedia o.v.v. donatie of
Klik hier voor Tikkie
of liever via Ideal?

Alvast bedankt wanneer jij een donatie doet.


TE VINDEN BIJ BEDRIJVEN