De brand in een woning aan de Leidseweg is opnieuw opgelaait. Vermoedelijk heeft er nog een stuk gloeiend hout onder het dak gelegen.

De brandweer is momenteel opnieuw bezig de brand te blussen. Het is nog onduidelijk of er bij de brand asbest is vrijgekomen.

Gisteravond om 22:00 uur brak brand uit in een woning achter Berensteijn. De twee bewoners konden de woning tijdig verlaten.

Corona raakt ons allemaal, ook ons!
Helpt u ons beetje?

Voorschoten Online wordt deels bekostigd door inkomsten uit advertenties en deels door nevenactiviteiten dat we voor bedrijven met ons kennis en kunde mogen doen. Let wel, dit tot doel Voorschoten Online dagelijks actueel te houden en allemaal doen we dit op vrijwillige basis. Helaas is een groot gedeelte van de nevenactiviteiten door de coronacrisis komen te vervallen en daarmee ook de inkomsten ten behoeve van deze website.

Helpt u ons een beetje?
Doneer dan een bedrag op ons rekeningnummer
NL50ABNA0538931272 t.n.v. VOLmedia o.v.v. donatie of
Klik hier voor Tikkie
of liever via Ideal?

Alvast bedankt wanneer jij een donatie doet.


TE VINDEN BIJ BEDRIJVEN