Voorschoten – Vanmorgen zag een voorbijganger twee personen achter een auto liggen bij de Aldi aan de Schoolstraat. Één van de mannen hield zijn gezicht bedekt.

Hierop besloot de voorbijganger direct de politie te bellen en door te geven dat deze mannen zich verdacht gedroegen. De politie was snel ter plaatse en rekende de mannen in. Inmiddels is gebleken dat hiermee een overval is voorkomen, dankzij de alertheid van de voorbijganger.

Corona raakt ons allemaal, ook ons!
Helpt u ons beetje?

Voorschoten Online wordt deels bekostigd door inkomsten uit advertenties en deels door nevenactiviteiten dat we voor bedrijven met ons kennis en kunde mogen doen. Let wel, dit tot doel Voorschoten Online dagelijks actueel te houden en allemaal doen we dit op vrijwillige basis. Helaas is een groot gedeelte van de nevenactiviteiten door de coronacrisis komen te vervallen en daarmee ook de inkomsten ten behoeve van deze website.

Helpt u ons een beetje?
Doneer dan een bedrag op ons rekeningnummer
NL50ABNA0538931272 t.n.v. VOLmedia o.v.v. donatie of
Klik hier voor Tikkie
of liever via Ideal?

Alvast bedankt wanneer jij een donatie doet.


TE VINDEN BIJ BEDRIJVEN