Voorschoten – De gemeente Wassenaar mag dan sinds jaar en dag bekend staan als “de groene oase in de Randstad”, op de kaart van de jaarlijkse AD Misdaadmeter die per gemeente weergeeft hoe het in 2016 was gesteld met de plaatselijke criminaliteit, is het Voorschoten dat lichtgroen kleurt terwijl het villadorp een oranje tint heeft en daarmee als een categorie onveiliger wordt getypeerd.
 
Voorschoten doet het volgens de AD Misdaadmeter sowieso in regionaal opzicht goed. Aangrenzende gemeenten als Leidschendam-Voorburg en Leiden, maar ook Den Haag, Rijswijk, Delft en Zoetermeer behoren tot de (96) meest onveilige gemeenten. Voorschoten staat op de landelijke ranglijst met (on)veilige gemeenten op plek 207, Wassenaar scoort met positie 144 een stuk minder.    
 
De jaarlijkse criminele hitlijst maakt gebruik van cijfers van de politie over 2016. Het cijfermateriaal is gebaseerd op tien delicten: inbraken in woningen en schuren, autokraken en –diefstallen, zakkenrollen, bedreiging, mishandeling, straatroof, overvallen en vernieling. Op ad.nl/misdaadmeter kunnen de cijfers over 2016 (en 2015) per gemeente worden bekeken. Bij elk delict wordt de toe- of afname procentueel weergegeven.
 
Zo is het aantal woninginbraken in Voorschoten vorig jaar gedaald van 97 in 2015 naar 69. Het aantal inbraken in schuren is daarentegen toegenomen van 14 naar 23. Ook het aantal autokraken nam fors toe van 73 naar 102. De politie turfde 25 gevallen van bedreiging (37 in 2015) en 5 straatroven (1 in 2015). Het aantal vernielingen bleef gelijk: 101 stuks.
 
Voor de positiebepaling op de landelijke ranglijst met (on)veilige gemeenten zijn de diverse delicten gewogen naar de impact voor het slachtoffer en dat is weer gebaseerd op onderzoek van het sociaal en Cultureel Planbureau.
 
Zo legt het delict mishandeling voor de genoemde weging meer gewicht in de schaal dan bedreiging. Pech voor Voorschoten, want nam het aantal bedreiging vorig jaar met 32% af, het aantal mishandelingen nam daarentegen juist fors toe van 23 tot 38 stuks (+65,2%).
 
Tekst: Jos Knijnenburg
 
 
Back To Top